Điểm nhấn trong chính sách hỗ trở chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tại TP.HCM

  • 16:23 ,03/09/2021

Chính sách hỗ trợ lãi vay giúp nhiều người dân Củ Chi đầu tư mở rộng trồng hoa lan. Ảnh: V.P

KHPTO - Qua nhiều năm TP.Hồ Chí Minh triển khai chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, với nhiều chính sách hỗ trờ ra đời, trong đó Quyết định 655/2018/QĐ-UBND (Quyết định 655) của UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành ngày 12/2/2018 được xem là điểm nhấn trong chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Nhiều đối tượng, lĩnh vực được hỗ trợ từ Quyết định 655

Theo Quyết định 655, các đối tượng sau được hỗ trợ gồm: các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, các hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp, khai thác tổ yến theo quy hoạch. Khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm đóng mới; thay mới, nâng cấp công suất máy dưới 90 CV; nâng cấp công suất máy từ 90 CV lên dưới 400 CV); thay mới giống đàn bò sữa hiện hữu có năng suất thấp; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp tốt và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp chứng nhận.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn như: Đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, bò sữa (từ 15 con trở lên, đảm bảo vệ sinh môi trường), bò thịt hoặc nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước kênh Đông.

Đầu tư sản xuất các loại cây trồng vật nuôi, ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Mua nguyên nhiên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm sửa chữa phương tiện, mua sắm ngư lưới cụ đối với tàu dưới 400 CV). Sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố.

Các mức hỗ trợ cho người dân tham gia chuyển dịch nông nghiệp

Quyết định 655 được đánh giá là điểm nhấn trong chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh, xuất phát từ thực tế do Chi cục phát triển nông thôn tham mưu với Sở NN&PTNT trình UBND thành phố ban hành. Quyết định mở rộng với đa dạng đối tượng và lĩnh vực được hỗ trợ.

Nhiều đơn vị đầu từ vào trồng lan ứng dụng công nghệ cao tại TP.HCM. Ảnh: T.T

Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ lên tới 100% lãi suất (lãi suất tính hỗ trợ lãi vay) vào lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp. Khai thác tổ yến theo quy hoạch; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm đóng mới; thay mới, nâng cấp công suất máy dưới 90 CV; nâng cấp công suất máy từ 90 CV lên dưới 400 CV). Thay mới giống đàn bò sữa hiện hữu có năng suất thấp; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp tốt và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp chứng nhận.

Nếu mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn cũng được mức hỗ trợ lãi vay 60 - 80%. Trong đó, đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, bò sữa (từ 15 con trở lên, đảm bảo vệ sinh môi trường), bò thịt hoặc nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước kênh Đông (hỗ trợ 80%). Đầu tư sản xuất các loại cây trồng vật nuôi khác; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mua nguyên nhiên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm sửa chữa phương tiện, mua sắm ngư lưới cụ đối với tàu dưới 400 CV). Sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc phát triển du lịch sinh thái (hỗ trợ 60%).

Theo Quyết định 655, những hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay, ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi suất. Nếu hộ nghèo, hộ cận nghèo vay từ quỹ giảm nghèo của thành phố ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách thành phố hỗ trợ lãi suất 4%/năm.

QUỐC PHONG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email