Đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

  • 17:02 ,15/03/2020

KHPTO - Giải thưởng Tạ Quang Bửu của Bộ khoa học và công nghệ được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Hàng năm, các nhà khoa học với các công trình khoa học xuất sắc được tổ chức, cá nhân đề cử, hoặc tự đăng ký ứng cử, xét tặng giải thưởng. Các hồ sơ được đánh giá thông qua Hội đồng khoa học (HĐKH) chuyên ngành của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (HĐKH ngành) và Hội đồng giải thưởng (bao gồm chủ tịch các HĐKH và các nhà khoa học có uy tín quốc tế như: GS.TS. Pierre Darriulat, GS.TS. Ngô Bảo Châu, GS.TS. Trịnh Xuân Thuận, GS.TS. Vũ Hà Văn, PGS.TS. Đoàn An Hải, GS.TS. Nguyễn Thục Quyên, GS.TS. Đàm Thanh Sơn).

Tính đến hết năm 2019, qua 6 đợt xét thưởng, Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã được trao cho 17 nhà khoa học ở các trường đại học và viện nghiên cứu, thuộc đầy đủ các ngành, lĩnh vực trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (toán học, khoa học thông tin và máy tính, vật lý, hóa học, khoa học Trái đất và môi trường, khoa học nông nghiệp, khoa học y dược, cơ học kỹ thuật), với 14 giải thưởng chính và 3 giải thưởng trẻ.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã thông báo tiếp nhận hồ sơ đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 và nhận được 48 hồ sơ đề cử/ứng cử cho giải thưởng. Quỹ đã rà soát điều kiện hành chính, tổ chức để các HĐKH ngành đánh giá hồ sơ. Các HĐKH đã đề cử 8 hồ sơ (bao gồm 5 giải thưởng chính và 3 giải thưởng trẻ) để tiếp tục đánh giá, xét chọn tại Hội đồng giải thưởng.

Hội đồng giải thưởng dự kiến sẽ họp đánh giá hồ sơ vào tháng 4/2020. Lễ trao giải thưởng dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2020, nhân dịp kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5.

T.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email