Đào tạo sư phạm khoa học tự nhiên theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại

  • 08:00 ,08/07/2019

KHPTO - Năm nay, Trường đại học giáo dục tuyển sinh 80 chỉ tiêu sư phạm khoa học tự nhiên (KHTN). Thí sinh muốn theo học ngành sư phạm KHTN cần đăng ký nhóm ngành GD1, sau khi học 1 năm, thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng và được xét theo điểm và chỉ tiêu. Theo đó, tổ hợp xét tuyển của nhóm ngành GD1 là: toán, vật lý, hóa học (A00); toán, KHTN, ngữ văn (A16); toán, hóa học, sinh học (B00); toán, KHTN, tiếng Anh (D90).

Chương trình đào tạo ngành sư phạm KHTN của Trường đại học giáo dục theo hướng mở, sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ thực hiện tốt chuyên môn sư phạm dạy các môn KHTN mà còn có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm khác như: nghiên cứu viên về lĩnh vực KHTN trong các viện nghiên cứu, chuyên viên trong các công ty STEM hoặc tự khởi nghiệp.

Theo PGS.TS. Nguyễn Chí Thành, Trường đại học giáo dục, trước khi mở ngành sư phạm KHTN, trường đã xây dựng đề án tuyển sinh cho ngành đào tạo giáo viên trên cơ sở đề xuất của địa phương và năng lực của cơ sở, đảm bảo các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định hiện hành.

Trường đại học giáo dục đi tiên phong trong việc đào tạo ngành sư phạm KHTN theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại như thực tại ảo (VR), thực tại ảo tăng cường (AR), thực hành tại các phòng thí nghiệm lý - hóa - sinh hiện đại cũng như kiến tập - thực tập sư phạm tại hệ thống các trường phổ thông chất lượng cao, trường quốc tế, mở rộng nghề nghiệp, liên ngành giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ làm giáo viên mà còn có thể nhanh chóng bắt kịp theo xu thế thị trường lao động.

Sinh viên tốt nghiệp ngành cử nhân sư phạm KHTN có thể được bồi dưỡng, nâng cao trình độ ở các ngành liên quan trong hệ thống đào tạo bằng kép của Đại học quốc gia Hà Nội. Với các sinh viên tốt nghiệp đơn ngành hoặc song ngành vật lý, hóa học, sinh học có thể được bồi dưỡng kiến thức về KHTN để dạy môn KHTN cấp trung học cơ sở. Sinh viên được tuyển vào học chương trình cử nhân sư phạm KHTN học cùng với sinh viên các chuyên ngành cử nhân sư phạm vật lý, hóa học, sinh học để đảm bảo các kiến thức chuyên sâu của mỗi chuyên ngành liên quan. Các học phần dạy học theo phương pháp tích hợp và các học phần về khoa học giáo dục sẽ do các giảng viên Trường đại học giáo dục chủ trì và giảng dạy trực tiếp.

N. HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email