Đào tạo kỹ sư chuyên sâu nghề nghiệp

  • 14:10 ,05/07/2020
KHPTO - Trường đại học bách khoa TP.HCM vừa công bố việc phát triển chương trình đào tạo kỹ sư các ngành chuyên sâu nghề nghiệp, với chuẩn chương trình đảm bảo tương đương trình độ thạc sĩ và đạt bậc 7 theo khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Theo PGS.TS. Mai Thanh Phong, hiệu trưởng Trường đại học bách khoa, việc xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ sư “mới” với chuẩn chương trình đảm bảo tương đương với trình độ thạc sĩ và đạt bậc 7 theo khung trình độ quốc gia Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của trường về xây dựng trường đại học sáng tạo, tiên phong và chủ động hội nhập quốc tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu khoa học kỹ thuật của quốc gia, phù hợp với định hướng phát triển của đất nước.

Dự kiến chương trình đào tạo kỹ sư mới sẽ chính thức áp dụng từ khóa đào tạo năm 2021, tuy nhiên, trường đang lấy ý kiến các bên liên quan và tham khảo mô hình các trường quốc tế và trong nước để có thể áp dụng cho các khóa đã nhập học từ năm 2019.

Chương trình được xây dựng với chuẩn chương trình (chuẩn đầu vào, khối lượng kiến thức, quá trình đào tạo, chuẩn đầu ra...) đảm bảo tương đương với trình độ thạc sĩ và đạt bậc 7 theo khung trình độ quốc gia Việt Nam, khối lượng kiến thức toàn khóa tối thiểu 180 tín chỉ, đồng thời phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Người tốt nghiệp có thể học chuyển đổi kiến thức qua lại giữa văn bằng kỹ sư và thạc sĩ.

Về tổ chức đào tạo, dự kiến sẽ theo hai mô hình: tích hợp hoặc hai giai đoạn. Mô hình tích hợp cử nhân - kỹ sư cho cùng một ngành sẽ cấp bằng cử nhân và kỹ sư cho người tốt nghiệp, toàn khóa được thiết kế cho thời gian đào tạo 5 năm hoặc 5,5 năm. Mô hình đào tạo 2 giai đoạn với 2 chương trình tương ứng với hai trình độ cử nhân và kỹ sư cho cùng ngành đào tạo hoặc các ngành gần, cấp bằng cử nhân và kỹ sư sau khi kết thúc từng giai đoạn.

Hoạt động này cũng một lần nữa khẳng định tính tiên phong về chất lượng của Trường đại học bách khoa, cơ sở đào tạo kỹ thuật uy tín và lớn ở các tỉnh phía Nam.

A.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email