Cuộc thi Sáng tạo trong tầm tay

  • 09:07 ,18/05/2019
KHPTO - Cục công tác phía Nam của Bộ khoa học và công nghệ phối hợp với Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương vừa phát động Cuộc thi "Sáng tạo trong tầm tay" năm 2019 trong lĩnh vực nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ.

Cuộc thi nhằm góp phần phát huy giá trị sản phẩm nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ thông qua ứng dụng các giải pháp KHCN đột phá, có tính thực tiễn theo nhu cầu xã hội; xây dựng mạng lưới liên kết giữa những tổ chức, cá nhân trong sản xuất nông nghiệp qua thông tin và truyền thông về các mô hình, giải pháp ứng dụng có hiệu quả và tiềm năng phát triển.

A.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email