Chương trình giáo dục phổ thông mới bước đầu có kết quả tích cực

  • 20:11 ,28/12/2021
KHPTO - Theo phó giám đốc Sở giáo dục - khoa học và công nghệ Bạc Liêu Dương Hồng, việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018 được ngành giáo dục tỉnh chuẩn bị khá tốt; bước đầu đạt được một số kết quả tích cực.

Theo đó, mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông được sắp xếp, bố trí phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; vừa đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố, bảo đảm cơ cấu các khối công trình phù hợp cho từng cấp học, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện hoạt động giáo dục đồng bộ.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được quan tâm thực hiện. Đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy các lớp 1, lớp 2 và lớp 6 cơ bản đủ về số lượng, bảo đảm về cơ cấu.

Các nhà trường thực hiện khá tốt việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục. Đặc biệt ở lớp 6, các trường linh động thực hiện kế hoạch giáo dục, trong đó không nhất thiết dạy các môn học/hoạt động giáo dục ở tất cả các tuần, không chia đều số tiết/tuần mà chỉ đảm bảo tổng số tiết/học kỳ theo chương trình. Điều này giúp việc sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhân viên được hiệu quả.

Những môn học/hoạt động giáo dục mới như khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, giáo dục địa phương, các trường bố trí nhiều giáo viên cùng tham gia giảng dạy. Trong đó môn khoa học tự nhiên lớp 6 được tổ chức giảng dạy theo logic tuyến tính của chương trình; mỗi giáo viên phụ trách chính một chủ đề dạy học. Nếu tuần nào thầy cô có nhiều tiết dạy khoa học tự nhiên lớp 6 thì trường điều chỉnh giảm số tiết dạy các lớp 7, 8, 9 để không gây áp lực cho giáo viên.

Phối hợp với ngành y tế, ngành giáo dục Bạc Liêu đã triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh. Đến ngày 30/11, toàn ngành đã có 9.831 thầy cô được tiêm vaccine mũi 1 (tỷ lệ 98,03%), 9.385 người được tiêm vaccine mũi 2 (tỷ lệ 93,58%); 59.518 học sinh được tiêm vaccine mũi 1.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện CT GDPT 2018 nói riêng và các nhiệm vụ năm học nói chung của ngành giáo dục Bạc Liêu còn gặp không ít khó khăn. Trong đó, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên đến nay học sinh các cấp học trong toàn tỉnh vẫn chưa được tới lớp học trực tiếp.

Trong triển khai CT GDPT mới, một số nhà trường còn thực hiện theo cách cũ nên việc xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học môn học/hoạt động giáo dục chưa đảm bảo yêu cầu. Ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở Bạc Liêu cũng gặp khó khăn, nhất là bồi dưỡng trực tuyến các modul thực hiện CT GDPT 2018.

Việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 triển khai còn chậm. Việc tổ chức dạy môn tin học đối với điểm lẻ của trường có cấp tiểu học rất khó vì không bảo đảm máy móc, thiết bị dạy học cũng như công tác bảo quản...

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, cố gắng hoàn thành chương trình theo kế hoạch và đặc biệt kiên trì mục tiêu chất lượng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, toàn ngành cần nghiêm túc quán triệt thực hiện nguyên tắc 5K và tiêm chủng cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh. Ngành giáo dục và các nhà trường cần xây dựng phương án dạy học trong điều kiện mới, cố gắng để trường trong vùng an toàn, học sinh được học trực tiếp.

Thứ trưởng đề nghị ngành giáo dục Bạc Liêu tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để triển khai thuận lợi chương trình mới với lớp 3, 7, 10 từ năm học sau. Trong đó, cần đặc biệt ưu tiên bố trí đủ giáo viên theo cơ cấu môn học, nhất là những môn bắt buộc mới ở lớp 3, môn nghệ thuật ở lớp 10…

Cùng với đó, việc tập huấn đại trà các nội dung theo 9 modul bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện CT GDPT 2018 cần được thực hiện rốt ráo, tích cực hơn. Công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cần hết sức quan tâm để tạo thuận lợi nhất cho nhà giáo trong giáo dục để hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho người học.

NHƯ QUỲNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email