Chính sách trợ vốn giúp hợp tác xã đẩy mạnh liên kết chuỗi

  • 22:38 ,28/07/2020
KHPTO - UBND TP.HCM đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, trọng tâm là đẩy mạnh liên kết chuỗi.

Các chính sách hỗ trợ vốn bao gồm: hỗ trợ cán bộ có trình độ về làm việc tại HTX, hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/tháng đối với trình độ đại học và 800 ngàn đồng/người/tháng đối với trình độ cao đẳng; hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho HTX mới thành lập không quá 100 triệu đồng/HTX; hỗ trợ xây dựng các mô hình HTX nông nghiệp tiên tiến, hiện đại phù hợp tình hình sản xuất.

Nhờ có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ của UBND thành phố, nhiều HTX nông nghiệp mới được thành lập và liên tục mở rộng hoạt động sản xuất, từ đó, tăng doanh thu, tạo việc làm cho lao động địa phương. Theo thống kê của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM, hiện có 101 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 22 HTX nông nghiệp thành lập mới năm 2019. Kết quả rà soát tình hình hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2019, có 50/78 HTX hoạt động hiệu quả được đánh giá tốt. Doanh thu bình quân của các HTX trong năm 2019 là 13 tỷ 132 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân là 525 triệu đồng/HTX. Tổng thành viên của các HTX nông nghiệp lên tới 2.435, các HTX cũng tạo việc làm thường xuyên cho 450 người với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động liên kết chuỗi sản xuất - tiêu thụ được triển khai đạt kết quả tích cực. Đối với chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm rau củ quả an toàn, đã tổ chức 40 lớp tập huấn cho 2.350 người tham dự về kỹ thuật trồng nấm ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP và kỹ thuật trồng rau thủy canh. Năm 2019, hỗ trợ lấy 318 mẫu rau quả cho 268 cơ sở đăng ký.

AN CHI
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email