Nâng cao vai trò, vị thế các nhà khoa học trong nghiên cứu và tư vấn, phản biện xã hội

  • 07:27 ,20/11/2019

KHPTO - Trong nhiệm kỳ qua (2013 - 2018), Liên hiệp các hội khoa học vàkỹ thuật TP.HCM (Liên hiệp hội - LHH) đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng TP.HCM và đất nước. Vị thế và uy tín của LHH và các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc ngày càng được nâng cao.

Nhiều đề tài nghiên cứu thiết thực, hiệu quả

Trong nhiệm kỳ 6, Liên hiệp hội (LHH) cùng các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành nghiên cứu và nghiệm thu 897 đề tài khoa học các loại.

Các kết quả nghiên cứu còn được các nhà khoa học của LHH công bố thành: 462 bài báo quốc tế, 2.700 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, 6.554 bài báo đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học, 751 đầu sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo và chuyên khảo. Với tư cách là đơn vị thường trực tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật của thành phố, LHH đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan phát động phong trào và tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật theo định kỳ 2 năm/lần.

Kết quả là, trong nhiệm kỳ 6 đã có 92 giải pháp đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố; trong đó có: 2 giải nhất, 10 giải nhì, 29 giải ba và 51 giải khuyến khích.

LHH đã gửi 69 đề tài/giải pháp dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; đã có 11 đề tài/ giải pháp đoạt giải; trong đó có: 3 giải nhì, 1 giải ba, 7 giải khuyến khích.

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, phó chủ tịch LHH nhìn nhận: “Bên cạnh những thành tựu đạt được, thời gian qua, LHH đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường; xây dựng một số định hướng về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường của LHH theo hướng “Bảy chương trình đột phá” của TP.HCM.

Trước hết, tập trung ưu tiên các chương trình: chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chương trình giảm ngập nước; chương trình giảm ô nhiễm môi trường; chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị...”.

Nâng cao vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh vốn có của đội ngũ trí thức thuộc LHH. Trong nhiệm kỳ 6, LHH đã tích cực vận động chính sách, tham gia góp ý với lãnh đạo thành phố và lãnh đạo LHH Việt Nam trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để trí thức khoa học - công nghệ tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào việc xây dựng chính sách và hiện thực hóa chính sách, nhất là các chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và chính sách đối với trí thức. LHH đã hoàn thành tốt 64 dự án tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc đã có nỗ lực lớn trong việc hoàn thành 574 dự án tư vấn, phản biện và giám định xã hội thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, thủy lợi,.....

Tuy nhiên, theo PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, cần phát huy hơn nữa vai trò tư vấn, tham mưu, góp ý kiến với lãnh đạo thành phố, những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách phát triển thành phố, trước hết là những vấn đề liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo và chính sách đối với trí thức. Huy động lực lượng các nhà khoa học chủ động đề xuất và thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội những vấn đề nóng, bức xúc mà xã hội quan tâm. Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực và điều kiện để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Trong 5 năm qua, LHH đã tổ chức thành công 1.136 hội thảo khoa học trong nước, 134 hội thảo khoa học quốc tế, 947 tọa đàm chuyên đề thuộc các lĩnh vực: phát triển khoa học tự nhiên và ứng dụng công nghệ hiện đại; phát triển khoa học xã hội - nhân văn gắn với xây dựng văn hóa, con người TP.HCM; thích ứng với biến đổi khí hậu; cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng thành phố thông minh; quy hoạch phát triển đô thị;....

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ

Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức là nhiệm vụ quan trọng và thế mạnh của LHH.

Trong nhiệm kỳ 6, hoạt động này đã được thực hiện thường xuyên, liên tục ở LHH, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc.

Nhà văn hóa khoa học (mặc dù có những khó khăn về kinh phí và nhân sự), song vẫn thường xuyên tổ chức các sinh hoạt lý luận chính trị (phổ biến thời sự, góp ý cho các dự thảo về chính sách và luật pháp, thông báo kết quả các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP.HCM...); các hội thảo và tọa đàm khoa học về những vấn đề thời sự cấp bách của đời sống xã hội (vệ sinh an toàn thực phẩm, kẹt xe và ngập úng đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu, cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng thành phố thông minh, ...).

Báo Khoa Học Phổ Thông và các tạp chí, tập san, website của LHH, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc thường xuyên đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài báo khoa học của các học giả trong và ngoài nước, làm phong phú nội dung và các hình thức phổ biến tri thức khoa học và công nghệ gắn với đời sống của nhân dân thành phố và các tỉnh phía Nam.

Trong 5 năm qua, LHH cùng các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thành công 1.136 hội thảo khoa học trong nước, 134 hội thảo khoa học quốc tế, 947 tọa đàm chuyên đề thuộc các lĩnh vực: phát triển khoa học tự nhiên và ứng dụng công nghệ hiện đại; phát triển khoa học xã hội - nhân văn gắn với xây dựng văn hóa, con người TP.HCM; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng thành phố thông minh...

 
 
Nhóm PV KH&CN thực hiện
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email