Cần đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử

  • 06:51 ,21/05/2020
KHPTO - TS. Nguyễn Quang Trung, chủ nhiệm nhóm bộ môn quản trị thuộc Trường đại học RMIT Việt Nam, và ông Trần Phạm Khánh Toàn, nghiên cứu sinh Trường đại học mở TP.HCM, phân tích các lợi ích chính khi triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

TS. Nguyễn Quang Trung cho rằng, các nhà hoạch định chính sách Việt Nam có thể tham khảo mô hình Chính phủ điện tử thành công của một số nước châu Á khác như Hàn Quốc, Singapore và Malaysia. Những nỗ lực sớm và nhất quán trong xây dựng Chính phủ điện tử đã và đang góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại các quốc gia này. Đó là lý do Hàn Quốc và Singapore liên tục giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng môi trường kinh doanh.

Tương tự, ở cấp địa phương, việc triển khai Chính quyền điện tử được cho là sẽ thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho các tỉnh và thành phố.

Những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử trong những năm qua đã được nhiều chuyên gia và người dân đánh giá cao. Một số dự án lớn gần đây có thể kể đến gồm hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (E-Cabinet) ra mắt vào tháng 6/2019, và Cổng dịch vụ công quốc gia triển khai vào tháng 12/2019.

Tuy vậy, theo TS. Trung, để tạo lợi thế cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam, chính quyền các cấp cần phải nỗ lực mạnh mẽ và xuyên suốt hơn nữa, trong đó có việc đầu tư nhiều nguồn lực hơn cho phát triển Chính phủ điện tử. Kinh nghiệm ở các quốc gia khác cho thấy các nhóm yếu tố tạo nên thành công của Chính phủ điện tử gồm có năng lực quản trị, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực, và đặc điểm kinh tế - xã hội.

Có thể nỗ lực dang dở trong việc triển khai các sáng kiến Chính phủ điện tử vào đầu những năm 2000 đã làm nản lòng nhiều nhà lãnh đạo. Tuy vậy, đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu tập trung cao độ nếu Việt Nam muốn đạt mục tiêu trở thành quốc gia thịnh vượng, sáng tạo và công bằng, và đặc biệt là khi đất nước đang cần những giải pháp cấp bách để kích thích phát triển kinh tế trong đại dịch hiện nay.

Trong bối cảnh này, việc xây dựng thành công Chính phủ điện tử cần được xem là ưu tiên hàng đầu, bởi lẽ thực hiện tốt Chính phủ điện tử trước thì cải thiện ở những lĩnh vực khác mới đến nhanh chóng, góp phần tiết kiệm nguồn lực cho xã hội và tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

A.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email