Bốn loại cây trồng cạn có triển vọng

  • 10:03 ,07/03/2008

Phó cục trưởng Cục trồng trọt, PGS.TS. Phạm Văn Dư cho biết, các loại cây trồng cạn gồm bắp, khoai mì, đậu nành, đậu phộng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất của ngành trồng trọt. Việt Nam có nhiều ưu thế phát triển nhưng sản lượng những năm qua không đủ cung ứng cho tiêu dùng nội địa. Năm 2007, cả nước nhập khẩu 585.000 tấn bắp, 1.925 tấn khô dầu đậu nành. Tổng giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu lên đến 1,1 tỷ đồng, tăng 52,6%. Nhu cầu này càng trở nên cấp thiết hơn, sản lượng các loại cây trồng cạn phải gia tăng sản lượng đáp ứng. Dự báo thị trường tiêu thụ bốn loại sản phẩm này có nhiều triển vọng trong thời gian tới.

Định hướng phát triển

Theo đề xuất của Cục trồng trọt, vùng duyên hải miền Trung có thể tăng diện tích bắp ở vùng chuyên màu. Tây Nguyên mở rộng một phần diện tích bắp và khoai mì chuyên canh, cải thiện năng suất. Vùng Đông nam bộ tăng diện tích cây đậu phộng, đậu nành, phát triển diện tích sản xuất bắp giống. ĐBSCL tăng diện tích bắp, đậu nành trong vụ xuân hè, thu đông (luân canh trên đất lúa). Các địa phương lập quy hoạch sản xuất cho từng vùng, sản xuất theo hướng hàng hóa, không gieo trồng tự phát, nhỏ lẻ. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp, chuyển đổi đất lúa chân cao bấp bênh sang màu. Chuyển vùng sản xuất 3 vụ lúa bấp bênh sang 2 lúa + 1 màu, cây công nghiệp ngắn ngày hoặc 1 lúa + 2 màu. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học, trong đó chú ý sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường. Bón phân cân đối NPK, phân hỗn hợp, bón lót phân chuồng, lân, vi sinh, quản lý dịch hại hướng IPM… Cơ giới hóa sản xuất, phát triển công nghệ sơ chế, bảo quản… Bên cạnh đó cần tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển giống mới, năng suất cao, phù hợp từng vùng sản xuất.

Các giống có triển vọng

Giống bắp: CP 898, DK171, T7, B9698, G49, C919, NK54, CP888, LVN10 và một số giống bắp nếp MX4, MX2, VN2, Wax 44, Bạch Ngọc…

Giống đậu nành: MTD176, HL203, BC19, DT12…

Giống đậu phộng: L14, LDH01, Lì, Sẻ Gia Lai, HL25…

Giống khoai mì: KM94, KM60, KM98-7, KM140-2, và giống khoai mì triển vọng NA-1 đang được Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải miền Trung khảo nghiệm có năng suất đạt 55 - 60 tấn/ha, tinh bột 25 - 28%. O

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email