80 triệu người được cấp mã số bảo hiểm xã hội

  • 15:06 ,25/06/2018
KHPTO - Tại cuộc họp về thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu tăng giảm thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, cơ quan này đang xây dựng quy trình cập nhật tăng, giảm hộ gia đình, thành viên hộ gia đình chưa tham gia BHYT, theo nguyên tắc lấy cơ sở dữ liệu hộ gia đình làm gốc.

Cùng đó, BHXH Việt Nam cũng đề nghị ngành bưu điện cập nhật đầy đủ, kịp thời và chính xác về sự biến động các thành viên trong hộ gia đình trên cơ sở danh sách do UBND xã lập; chịu trách nhiệm trong việc phối hợp với UBND và chất lượng dữ liệu được cập nhật.

Tới đây, BHXH Việt Nam sẽ có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường phối hợp trong công tác lập danh sách tăng, giảm thành viên hộ gia đình chưa tham gia BHYT gửi cơ quan BHXH khi có sự thay đổi về tách, nhập sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, sinh hoặc chết.

Ông Chu Quang Hào, tổng giám đốc Tổng công ty bưu điện, cho biết, hiện nay việc khai tử, tách nhập hộ, chuyển hộ hầu hết đều được thực hiện bởi bộ phận tư pháp xã, phường. Với các đơn vị này, ngành bưu điện đều đã ký hợp đồng phối hợp trong chia sẻ thông tin.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, đến nay, dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT đã cơ bản hoàn thành, với khoảng 24 triệu hộ và 92 triệu người. Trong đó, đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu, cấp mã số BHXH cho khoảng 80 triệu người tham gia BHYT; cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho 79 triệu người. Gần 13 triệu người chưa tham gia BHYT cũng đã được quản lý, cấp mã số trong dữ liệu hộ gia đình.

CẨM HỒNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email