7 trường đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

  • 06:22 ,24/03/2022
Cả nước hiện nay có 7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) vừa có thông báo danh sách các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định. Dữ liệu cập nhật đến ngày 28/2/2022.

Theo danh sách, có 236 cơ sở giáo dục đại học (trường đại học, học viện) đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 1; 10 cơ sở giáo dục đại học hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2. Có 28 trường cao đẳng sư phạm hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 1; chưa có trường cao đẳng sư phạm nào hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2.

Về số trường được đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, chu kỳ 1 có: 176 lượt (171 cơ sở giáo dục đại học) và 11 trường cao đẳng sư phạm; chu kỳ 2 có 5 lượt (5 cơ sở giáo dục đại học).

7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Theo đó, có 164 cơ sở giáo dục đại học và 10 trường cao đẳng sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (theo tiêu chuẩn trong nước). Trong đó, 7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Nhật Nam

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email