461 đề tài nghiên cứu khoa học tham gia giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020

  • 23:18 ,30/10/2020
KHPTO - Bộ giáo dục và đào tạo vừa phối hợp với Bộ khoa học và công nghệ, Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc vòng sơ khảo và họp các hội đồng đánh giá, xét giải vòng sơ khảo giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020.

Đây là giải thưởng quan trọng của sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học. Hàng năm, cơ sở giáo dục đại học tổ chức và trao giải thưởng cấp cơ sở. Các đề tài đoạt giải cao được hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, chọn lựa và gửi tham dự vòng chung kết trong phạm vi toàn quốc do Bộ giáo dục và đào tạo chủ trì tổ chức.

Đề tài tham gia xét giải thưởng ở vòng chung kết là những đề tài có tính mới, tính sáng tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn tốt. Những đề tài đã được triển khai ứng dụng trong thực tiễn hoặc kết quả nghiên cứu của đề tài đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước sẽ được ưu

tiên chọn lựa. Nội dung đề tài đảm bảo liêm chính trong nghiên cứu khoa học và chưa được trao giải thưởng cấp bộ hoặc tương đương cấp bộ trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ.

Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, giúp sinh viên phát huy năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, biến các ý tưởng sáng tạo thành hiện thực, góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước.

Giải thưởng cũng đồng thời góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm cho sinh viên; khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học.

Năm 2020, giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” đã thu hút 461 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đến từ 103 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước tham gia. Đây là những đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng ngàn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cả nước. Bộ giáo dục và đào tạo đã chia thành 12 nhóm ngành.

So với năm 2019, năm 2020 số lượng cơ sở giáo dục đại học gửi các đề tài tiêu biểu tham gia giải thưởng tăng thêm 18 đơn vị và số đề tài tăng thêm 42 đề tài. Năm 2020 cũng là năm ghi nhận có nhiều cơ sở giáo dục đại học lần đầu tham dự giải thưởng này.

Vòng sơ khảo được 13 hội đồng khoa học gồm 93 nhà khoa học do Bộ giáo dục và đào tạo quyết định thành lập. Kết quả vòng sơ khảo sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử Bộ giáo dục và đào tạo và cổng thông tin điện tử Trường đại học sư phạm TP.HCM.

Vòng chung khảo và lễ tổng kết, trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2020 tại Trường đại học sư phạm TP.HCM.

N. HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email