(KHPT) Nhóm nghiên cứu Trần Văn Hậu, Nguyễn Chí Linh và Nguyễn Long Hồ, khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng, Trường đại học Cần Thơ đã thực hiện đề tài nghiên cứu xác định độ tuổi thu hoạch thích hợp của trái xoài cát Hòa Lộc ở vụ thuận (tháng 4 - 5), vụ muộn (tháng 7 - 9) và vụ nghịch (tháng 12 - 1).

"/> (KHPT) Nhóm nghiên cứu Trần Văn Hậu, Nguyễn Chí Linh và Nguyễn Long Hồ, khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng, Trường đại học Cần Thơ đã thực hiện đề tài nghiên cứu xác định độ tuổi thu hoạch thích hợp của trái xoài cát Hòa Lộc ở vụ thuận (tháng 4 - 5), vụ muộn (tháng 7 - 9) và vụ nghịch (tháng 12 - 1).

" />

Xác định thời điểm thu hoạch xoài cát Hòa Lộc

  • 14:27 ,29/10/2015

(KHPT) Nhóm nghiên cứu Trần Văn Hậu, Nguyễn Chí Linh và Nguyễn Long Hồ, khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng, Trường đại học Cần Thơ đã thực hiện đề tài nghiên cứu xác định độ tuổi thu hoạch thích hợp của trái xoài cát Hòa Lộc ở vụ thuận (tháng 4 - 5), vụ muộn (tháng 7 - 9) và vụ nghịch (tháng 12 - 1).

Xoài cát Hòa Lộc là giống xoài có phẩm chất thơm ngon rất được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, để có trái xoài có phẩm chất ngon, tùy theo mục tiêu sử dụng cần phải thu đúng độ chín.Thí nghiệm được thực hiện trên 3 vườn, mỗi vườn 6 cây xoài cát Hòa Lộc 8 - 10 năm tuổi tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trái xoài cát Hòa Lộc được thu hoạch ở các thời điểm: 70, 75, 80, 85, 90 và 95 ngày sau khi đậu trái (NSKĐT). Mỗi lần thu 3 trái/cây để ghi nhận khối lượng, màu sắc và phẩm chất trái.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trái xoài tăng trưởng và trưởng thành ở thời điểm 85 - 90 NSKĐT và sau đó chuyển sang giai đoạn chín. Trong vụ thuận, nên thu hoạch ở thời điểm từ 85 - 90 NSKĐT, lúc này các chỉ tiêu về phẩm chất cũng như thành phần trái bắt đầu ít biến động. Khi độ Brix đạt từ 21%, hàm lượng chất khô đạt 26 - 28%, tỷ lệ thịt trái 81 - 82% và tỷ trọng trái 1,02, lúc này trái xoài cát Hòa Lộc sẽ có chất lượng tốt nhất.

Trong vụ nghịch và vụ muộn nên thu hoạch ở thời điểm từ 80 - 85 NSKĐT, lúc này các chỉ về phẩm chất cũng như thành phần trái bắt đầu ổn định. Khi độ Brix đạt từ 18 - 20%, hàm lượng chất khô đạt 22 - 23%, tỷ lệ thịt trái 80 - 81% và tỷ trọng trái đạt 1,02, lúc này trái xoài cát Hòa Lộc sẽ có chất lượng tốt nhất.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email