UBND TP Hồ Chí Minh ra Quyết định thành lập Tạp chí Khoa học phổ thông

  • 14:15 ,17/08/2022

Quyết định thành lập Tạp chí Khoa học phổ thông.

KHPTO - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ký Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 thành lập Tạp chí Khoa học phổ thông trên cơ sở sáp nhập Báo Khoa học phổ thông và Tạp chí Thời sự y học.

Tạp chí Khoa học phổ thông trực thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Báo Khoa học phổ thông thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM và Tạp chí Thời sự y học thuộc Hội Y học TP.HCM.

Theo đó, Tạp chí Khoa học phổ thông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh, tự đảm bảo chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mởi tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Tạp chí Khoa học phổ thông hoạt động theo phương châm thường xuyên và tích cực thông tin về các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền các cấp tại TP.HCM; thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; tham gia tư vấn, phản biện chính sách liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ và giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu, công trình khoa học, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhằm phát triển thúc đẩy kinh tế của TP.HCM…

 

Trước đó, ngày 4/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 330/GP-BTTTT cho Cơ quan tạp chí Khoa học phổ thông thuộc Cơ quan chủ quản là UBND TP.HCM với với 2 loại hình là in và điện tử.
 
Trong đó, loại hình in có 3 ấn phẩm: Tạp chí Khoa học phổ thông phát hành hàng tuần vào thứ Sáu, Khoa học phổ thông – Sống xanh xuất bản 2 kỳ mỗi tháng, và Khoa học phổ thông – Thời sự y học xuất bản 1 kỳ mỗi tháng; loại hình điện tử có tên gọi là Tạp chí Khoa học phổ thông Online hoạt động với 2 tên miền là khoahocphothong.com.vn và khoahocphothong.vn.
Tạp chí Khoa học phổ thông hoạt động với nhiệm vụ thông tin về công tác nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền các cấp tại TP Hồ Chí Minh.

Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật (đối với loại hình tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; tham gia tư vấn, phản biện chính sách liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu, công trình khoa học, ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhằm phát triển thúc đẩy kinh tế của TP.

Theo quyết định, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Khoa học phổ thông gồm Tổng Biên tập và không quá 2 Phó Tổng Biên tập, 5 phòng ban trực thuộc, cụ thể: Ban Thư ký tòa soạn, Ban Trị sự, Phòng truyền thông đa phương tiện, Phòng Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Phòng Bạn đọc và Công tác xã hội.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh giao Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP, Hội Y học TP tổ chức bàn giao nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu hồ sơ có liên quan cho Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức bàn giao nguyên trạng giữa người đứng đầu cơ quan báo chí trước và sau khi tổ chức lại.

Việc bàn giao, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản… và thay đổi con dấu của Tạp chí Khoa học phổ thông được hoàn thành chậm nhất trong 3 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Theo Giấy phép hoạt động báo chí số 330/GP-BTTTT, Lãnh đạo cơ quan tạp chí  - Phó Tổng biên tập phụ trách là nhà báo Bùi Hương.

Trụ sở Tạp chí Khoa học phổ thông tọa lạc tại 24 ter Cao Bá Nhạ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM.

Tên dịch tiếng Anh là của Tạp chí Khoa học phổ thông là Ho Chi Minh City Journal of Science.

Tạp chí Khoa học phổ thông hiện nay tiền thân cũng là Tạp chí Khoa học phổ thông do Nhà hóa học ứng dụng - kỹ sư Lâm Văn Vãng sáng lập và phát hành số đầu tiên vào năm 1934 nhằm phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật trong đời sống. Sau đó được đổi thành Báo Khoa học phổ thông và là một trong những tờ báo ở khu vực phía Nam được phép hoạt động sớm nhất sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng - đất nước thống nhất. Số phát hành đầu tiên của Báo Khoa học phổ thông bộ mới vào ngày 15/01/1976.
Thanh Thủy
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email