Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn địa bàn TP.HCM

  • 10:47 ,15/03/2023

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có công văn s 816/UBND-KT về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn TP.HCM gửi các sở ban ngành đoàn thể TP và các quận, huyện. 

Theo đó, người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn TP thực hiện đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đúng quy định theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Người nộp thuế có nghĩa vụ kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết. 

Áp dụng bắt buộc khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Cục Thuế TP có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; bên cạnh đó công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế, nắm bắt và xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo UBND TP, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ; theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và đề xuất UBND TP chỉ đạo kịp thời (khi có yêu cầu).

Sở Kế hoạch và Đầu tư cần thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh về việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký hoạt động kinh doanh.

UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 123/20202/NĐ-CP của Chính phủ.

Công an TP, Cục Hải quan TP và Cục Quản lý thị trường TP phối hợp với Cục thuế Thành phố tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng hóa đơn đối với hàng tiêu dùng trên khâu lưu thông, nguồn gốc của hàng hóa dịch vụ mua vào của NNT, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn; đồng thời phối hợp với cơ quan thuế để đề xuất các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế tự doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng ít lấy hóa đơn (ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ tiêu dùng, kinh doanh vàng bạc…)

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Kho bạc nhà nước TP, Ngân hàng nhà nước - chi nhánh TP tiếp tục làm việc với các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TP, mở rộng hình thức nộp thuế điện tử tại các Ngân hàng thương mại theo hướng thuận tiện, phù hợp với từng đối tượng sử dụng, đặc biệt với hộ, cá nhân kinh doanh; đồng thời phối hợp với Cục Thuế TP trong chỉ đạo, hướng dẫn Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin với cơ quan thuế quản lý liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn TP;

Kho bạc nhà nước TP, Ngân hàng nhà nước - chi nhánh TP thông qua kiểm tra, kiểm soát thủ tục chi thường xuyên và chi đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác, kịp thời thông báo đến cơ quan thuế cùng cấp các đơn vị sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính hoặc gây thất thu cho ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, bán lẻ, cung ứng dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng ít lấy hóa đơn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức cá nhân có liên quan kịp thời phản ảnh về Cục Thuế TP để xem xét, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định.

TP.HCM đặt ra mục tiêu trong năm 2023 hoàn thành thực hiện 100% người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn.

Được biết, từ 11/2021 đến ngày 30/6/2022, Cục Thuế TP.HCM đã triển khai thành công hóa đơn điện tử (có mã và không có mã của cơ quan thuế) đối với 100% các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn TP theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Tuy nhiên, các hình thức hóa đơn điện tử thông thường như hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn không mã đã triển khai trong thời gian qua chưa đáp ứng tốt cho một số hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn như: các trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi, giải trí, kinh doanh vàng, bạc…

 

Hồng Ân
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email