Thưởng Tết cao nhất 896 triệu đồng

  • 06:57 ,23/12/2022

Bình Dương có mức thưởng tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 bình quân là 6,13 triệu đồng. Ảnh: Hữu Khoa/Dân Trí.

Một số địa phương đã báo cáo về tình hình thưởng Tết năm 2023, trong số này tỉnh Bình Dương có mức thưởng cao nhất 896 triệu đồng.

Cụ thể, trong cáo của Sở LĐ-TB&XH Tây Ninh gửi Bộ LĐ-TB&XH về tình hình lương, thưởng Tết năm 2023, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 6.100 doanh nghiệp và hợp tác xã đang sử dụng trên 286.800 lao động.

Đến nay, có tổng số 180 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2022 và dự kiến thưởng Tết năm 2023.

Thu nhập của người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022 đạt bình quân 9,9 triệu đồng/người/tháng, mức lương cao nhất là 200 triệu đồng/người, thấp nhất là 3,7 triệu đồng/người.

Với dịp Tết Dương lịch năm 2023, các doanh nghiệp tại Tây Ninh có mức thưởng bình quân 1,3 triệu đồng/người. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 36 triệu đồng/người, thuộc khối doanh nghiệp dân doanh; tiếp đến là 12 triệu đồng ở khối doanh nghiệp nhà nước; thấp nhất 100 nghìn đồng/người ở tất cả khối doanh nghiệp. 

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, mức thưởng bình quân hơn 7 triệu đồng/người. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 200 triệu đồng/người thuộc khối doanh nghiệp dân doanh, tiếp đến là 160 triệu đồng ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hơn 71 triệu đồng ở khối doanh nghiệp nhà nước; thấp nhất 1 triệu đồng/người cũng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh.

Đáng chú ý, theo Sở LĐ-TB&XH Tây Ninh, trên địa bàn hiện có 47 doanh nghiệp thiếu đơn hàng phải cắt giảm việc làm, giảm lao động, với tổng số hơn 56.700 người lao động bị ảnh hưởng. Trong đó, có hơn 2.200 lao động bị thôi việc, nghỉ việc, còn lại phải giảm giờ làm, chủ yếu thuộc lĩnh vực dệt may, da giày, chế biến gỗ.

Một số địa phương báo cáo thưởng Tết. Ảnh: Lợi Đăng.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết đã tiếp nhận báo cáo của 1.125 doanh nghiệp về tình hình thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, trong 1.125 doanh nghiệp này, 1.115 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết, 3 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng tết, 7 doanh nghiệp không có thưởng tết.

Đáng chú ý trong đó, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 38 triệu đồng thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão cao nhất tại Bình Dương là 896 triệu đồng.

Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh cho biết, về thưởng Tết dương lịch năm 2023, toàn tỉnh có 253 doanh nghiệp trên tổng số 474 doanh nghiệp báo cáo có thưởng Tết cho người lao động, chiếm 53%. Mức thưởng Tết dương lịch bình quân trong các doanh nghiệp báo cáo là 1,06 triệu đồng/người, cao nhất nằm trong khối doanh nghiệp FDI. 

Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Bắc Ninh có 362 doanh nghiệp trên tổng số 474 doanh nghiệp báo cáo có thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người lao động, chiếm 76.4%. 

Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 bình quân trong các doanh nghiệp báo cáo là 5.9 triệu đồng/người, cao nhất nằm trong khối doanh nghiệp FDI. Nhìn chung mức thưởng tết Nguyên đán của các doanh nghiệp cao hơn mức thưởng Tết dương lịch.

Theo Vũ Điệp/ Vietnamnet
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email