Thế nào được coi là hệ thống điện mặt trời mái nhà?

  • 08:53 ,11/08/2022
Ông Nguyễn Thành Công (Hưng Yên) hỏi, ba hệ thống điện mặt trời (mỗi hệ thống dưới 1MW) lắp cùng trên 1 mái trang trại chăn nuôi có được xác định là hệ thống điện mặt trời mái nhà và áp giá điện mặt trời mái nhà theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg không?

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Quy định về hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Khoản 5, Điều 3 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau: "Hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01 MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống của Bên mua điện".

Như vậy, tiêu chí để xác định là hệ thống điện mặt trời mái nhà gồm:

- Tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng;

- Công suất không quá 01 MW;

- Đấu nối tại cấp điện áp từ 35 kV trở xuống.

Về giá bán điện hệ thống điện mặt trời mái nhà, theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, giá bán điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền đã hết hiệu lực áp dụng sau ngày 31/12/2020.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email