Tập trung xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia trong năm 2023

  • 09:56 ,26/12/2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, trong năm 2023, dứt khoát phải xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, đây là tài sản của quốc gia chứ không phải của bộ ngành nào.

 

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và tổng kết hoạt động năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chỉ đạo " năm 2023 là năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới". Cần phải tập trung xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. 

Thủ tướng yêu cầu các cán bộ, ngành, địa phương tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Các bộ nghành cần tập trung hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, lưu ý vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, tăng cường việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương; khẩn trương hoàn thiện và quyết liệt triển khai kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ năm 2023. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc phát sinh để xử lý, không chậm trễ.

Khi ban hành kế hoạch chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương phải phù hợp thực tế phù hợp với điều kiện của mình gắn với bố trí nguồn lực phù hợp, tránh tình trạng đưa ra chỉ là hình thức. Kế hoạch đưa ra phải nêu rõ cụ thể các nhiệm vụ rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ dễ triển khai, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát. Cần chủ động trong việc tổ chức triển khai số hóa, hướng dẫn cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, CSDL đồng bộ, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tập trung hoàn thiện nền tảng cung cấp dịch vụ công toàn diện trên môi trường mạng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chú trọng đẩy mạnh tiến độ hoàn thành 10 dịch vụ công đã quá hạn trong năm 2022 và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu (tại Đề án 06 và Quyết định 422 của Thủ tướng). Song song với đó là hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã cung cấp trên môi trường mạng, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán các dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, xác thực tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tập trung cho nhiệm vụ tích hợp và chia sẻ, kết nối dữ liệu. Tiếp tục rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Để thực hiện tốt quá trình chuyển đổi số cần tập chung xây dựng những chính sách phù hợp, xây dựng các cơ chế, hiệu quả về đào tạo, tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ nhân lực chuyển đổi số, nhất là nhân lực chất lượng cao; hạn chế tình trạng chảy máu chất xám. Thêm vào đó là đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số, nhất là hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

PV (tổng hợp)
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email