Nhiều trường mở ngành trí tuệ nhân tạo

  • 19:40 ,03/11/2021
KHPTO - Trường đại học (ĐH) bách khoa, Trường ĐH công nghệ thông tin, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH kinh tế - luật và Trường ĐH quốc tế đã có đề xuất xây dựng chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI).

Các ngành đào tạo AI tại các trường thành viên ĐH quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) được đề xuất gồm: ngành khoa học máy tính, Trường ĐH bách khoa với 2 chuyên ngành trítuệ nhân tạo ứng dụng; xử lý ảnh và thị giác máy tính (128 tín chỉ); ngành trí tuệ nhân tạo (127 tín chỉ) - Trường ĐH công nghê thông tin; trítuệ nhân tạo (139 tín chỉ) - Trường ĐH An Giang; ngành trítuệ nhân tạo trong kinh tế, kinh doanh và quản lý - Trường ĐH kinh tế - luật…

Theo TS. Nguyễn Thị Hảo, quyền trưởng ban Ban đại học ĐHQG-HCM, hiện nay TP.HCM chỉ mới triển khai 14 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành trítuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, và kỹ thuật dữ liệu với chỉ tiêu đào tạo dưới 1.000 sinh viên. So với hơn 250.000 lao động trong lĩnh vực phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin ở Việt Nam, quy mô đào tạo này rất nhỏ.

“Do đó, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quốc tế, kiến thức nền tảng và kỹ năng chuyên sâu về AI là yêu cầu cấp thiết để thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung” - TS. Nguyễn Thị Hảo nhấn mạnh.

Để góp phần bổ khuyết nguồn nhân lực này và trở thành trung tâm đào tạo - nghiên cứu hàng đầu về AI của ASEAN vào năm 2030, ĐHQG-HCM đã tập trung nghiên cứu, xác định các phương hướng phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng và sự đồng bộ của chương trình đào tạo AI trong toàn hệ thống.

Đánh giá định hướng phát triển chương trình đào tạo AI của các trường thành viên ĐHQG-HCM, theo TS. Nguyễn Thị Hảo, phần lớn các trường đều đề xuất tập trung mở ngành học này ở bậc đại học. Riêng Trường ĐH bách khoa sẽ phát triển chương trình đào tạo AI cho trình độ thạc sĩ.

Cụ thể, về định hướng đào tạo, Trường ĐH bách khoa và Trường ĐH công nghệ thông tin sẽ mở chương trình đào tạo AI theo hướng chuyên sâu. Trong khi đó,Trường ĐH An Giang và Trường ĐH kinh tế - luật mở mới chương trình đào tạo AI theo hướng liên ngành và ứng dụng.

“Những định hướng này rất phù hợp với đặc thù và thế mạnh phát triển của các đơn vị. Chẳng hạn, Trường ĐH bách khoa và Trường ĐH công nghê thông tin là hai đơn vị đã có bề dày kinh nghiệm và nguồn lực lớn mạnh trong đào tạo AI nói riêng và công nghệ thông tin nói chung. Do đó, hai trường này đều có điểm chung là phát triển chương trình đào tạo AI trên nền tảng ngành khoa học máy tính vốn đã được triển khai tại đơn vị trong nhiều năm” - TS. Nguyễn Thị Hảo nhận định.

Đối với Trường ĐH An Giang, TS. Hảo cho rằng lĩnh vực nông nghiệp là thế mạnh trong công tác đào tạo của trường tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nên chương trình đào tạo AI được định hướng phát triển theo hướng liên ngành, ứng dụng với lĩnh vực này.

Theo TS. Hảo, đặc biệt nhất trong số các chương trình đào tạo AI được đề xuất là chương trình đào tạo ứng dụng AI trong kinh tế, kinh doanh và quản lý của Trường ĐH kinh tế - luật. Ngoài ra, Trường ĐH quốc tế đã đặt mục tiêu mở mới ngành đào tạo AI trình độ đại học trên cơ sở ngành khoa học máy tính vào cuối năm 2025 cũng như phát triển các ngành đào tạo ứng dụng AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế (khoa kỹ thuật y sinh) và điện tử - viễn thông (khoa điện tử - viễn thông).

Trước đó, Trường ĐH khoa học tự nhiên đã dành 50 chỉ tiêu đầu tiên để đào tạo thí điểm chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, khoa công nghệ thông tin sau đợt tuyển sinh đại học năm nay.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email