Tags : Sở Thông tin và Truyền thông

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

TP.HCM ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số
  • 09:01, 19/01/2023
  • 0 bình luận
Qua Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số, các địa phương có thể thấy được tiến bộ cũng như những tồn tại của đơn vị mình trong quá trình chuyển đổi số.

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

SỨC KHỎE

Thị trường & đời sống

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email