Một công ty cam kết đầu tư lâu dài vào ngành bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe tại Việt Nam

  • 15:13 ,22/07/2022

Ông Damien Green (thứ ba từ phải sang) cùng lãnh đạo các tổ chức Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Manulife Vietnam…

KHPTO – Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Manulife châu Á - ông Damien Green, cam kết đầu tư lâu dài vào thị trường bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe tại Việt Nam.

Năm 2021, giá trị kinh doanh mới của Manulife châu Á tăng 27% nhờ doanh số bán hàng cao hơn tại Việt Nam và các thị trường trọng điểm khác. “Manulife đã hoạt động 125 năm tại châu Á, phục vụ hơn 13 triệu khách hàng trong khu vực. Trong đó, chúng tôi tự hào về những gì mà thị trường Việt Nam đã mang lại”, ông Damien Green, cho biết. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh cam kết dài hạn của Manulife trong việc đầu tư vào mục tiêu cải thiện sức khỏe và hạnh phúc, thúc đẩy các cơ hội phát triển toàn diện và một tương lai bền vững cho nhiều người.

Ông Sang Lee - tổng giám đốc Manulife Việt Nam, nói: “Việt Nam mang đến những cơ hội to lớn cho ngành bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe. Chúng tôi sẽ đầu tư vào nhân lực, dịch vụ, sản phẩm và các sáng kiến cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội cốt lõi, góp phần thu hẹp nhu cầu bảo vệ chưa được đáp ứng”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Manulife Việt Nam đang phục vụ hơn 1,5 triệu khách hàng.

MAI THY
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email