Kỷ niệm 20 năm thành lập: Khu Công nghệ Cao TP.HCM sẽ phát triển thành tiểu Đô thị Khoa học - Công nghệ

  • 16:51 ,30/10/2022

Ảnh minh họa

Tầm nhìn từ nay đến năm 2045, Khu Công nghệ Cao TP.HCM sẽ trở thành tiểu Đô thị Khoa học - Công nghệ, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo - hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố, động lực của Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam.

Trong đó, 51 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn là trên 10 tỷ đô la Mỹ và 109 là các dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Mỹ.

Trong các dự án FDI, nhiều thương hiệu toàn cầu như Intel của Mỹ, Samsung của Hàn Quốc, NTT của Nhật Bản… 

Tổng kim ngạch xuất khẩu giá trị sản xuất của khu công nghệ cao vẫn tăng và đạt gần 21 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 52% kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM. Dự kiến trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Khu Công nghệ Cao TPHCM sẽ đạt 23 tỷ đô, góp phần quan trọng vào cân đối cán cân khi ngạch xuất nhập khẩu của TPHCM và cả nước.

Số lao động tại khu công nghệ cao đến nay khoảng đạt khoảng 51.000 người, trong đó chuyên gia là người lao động nước ngoài khoảng 600 người.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Khu Công nghệ Cao và những đóng góp rất lớn cho kinh tế thành phố, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định, sau 20 năm hình thành và phát triển, Khu Công nghệ Cao TP.HCM đã góp phần quan trọng cùng thành phố chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Kết quả thu hút đầu tư công nghệ cao đạt cả về số lượng và chất lượng sản phẩm chủ lực, luôn bám sát tiêu chí của một sản phẩm công nghệ cao có tính cạnh tranh toàn cầu.

Khu Công nghệ Cao đã xây dựng hoàn chỉnh cơ bản kết cấu hạ tầng và khép kín về giao thông, cấp điện, nước, xử lý nước thải, viễn thông, internet và một số công trình hạ tầng khác đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư phục vụ sản xuất sản phẩm công nghệ cao và hoạt động chung của khu.

Hệ thống hạ tầng giao thông đã kết nối giao thông liền mạch với bên ngoài khu công nghệ cao, nhất là cầu Rạch Chiếc. Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, khu vực cảng Cát Lái và các đường vành đai của thành phố đã có tác động tích cực đến kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư của thành phố.

Chính vì vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, so với mục tiêu ban đầu, Khu Công nghệ Cao phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển vườn ươm công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao của đất nước, hấp thụ và chuyển giao công nghệ cao, lan tỏa và đóng góp vào mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phát triển công nghiệp phụ trợ, nâng tỷ lệ nội địa hóa.

Cụ thể, tập trung phát triển Khu Công nghệ Cao thành công viên sáng tạo khoa học mở; xây dựng lộ trình tái cơ cấu, cập nhật tiêu chí đầu tư mới theo hướng chọn lọc, có trọng tâm với các lĩnh vực ưu tiên như vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, môi trường…

"Trọng tâm của Khu Công nghệ Cao trong giai đoạn tới là phát triển năng lực nội sinh, tập trung vào các ngành, lĩnh vực có tính đột phá, có tính lan tỏa cao ở tầm quốc gia, gắn với các hệ sinh thái ngành mạnh đã hình thành tại đây.

Mặt khác, Khu Công nghệ Cao cần tận dụng triệt để các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên cơ sở khai thác các thế mạnh về nguồn nhân lực trình độ cao, tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và đào tạo chất lượng cao nguồn nhân lực," Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh. 

TS Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM cho biết, sẽ tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài về công nghiệp công nghệ cao. Tiếp đó là hình thành một trung tâm quốc gia về công nghệ cao, hạt nhân, động lực phát triển cho TPHCM và cả nước.

“Khu Công nghệ Cao TP.HCM không chỉ góp phần kiến tạo các ngành công nghệ cao của quốc gia, không dừng lại TPHCM và khu vực mà phải tập trung hoàn thiện chiến lược khu công nghệ cao TP.HCM. Chúng tôi nhận thức được phải phát triển Khu Công nghệ Cao TP.HCM tiệm cận trình độ của các khu công nghệ trên thế giới,” TS Anh Thi cho biết.  

TS Nguyễn Anh Thi cũng nhấn mạnh, tầm nhìn từ nay đến năm 2045, nơi đây sẽ trở thành tiểu Đô thị khoa học - công nghệ, Trung tâm đổi mới sáng tạo, là hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố, động lực của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cũng cho biết, Khu Công nghệ Cao TPHCM đã, đang và sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn nữa, nhất là trong bối cảnh kinh tế xã hội, chính trị thế giới có nhiều biến động…

Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM cần mạnh dạn đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù giúp củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững nguồn nhân lực phục vụ cho các hoạt động công nghệ cao.

Ngày 29/10, UBND TP.HCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao TP.HCM đã tổ chức Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập (24/10/2002 - 24/10/2022). Với quy mô 913 hecta, Khu Công nghệ Cao TP.HCM được thành lập vào ngày 24/10/2002 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Sau 20 năm hình thành và phát triển, Khu công nghệ cao TPHCM là khu kinh tế - kỹ thuật trên cơ sở công nghệ cao. Nơi này là điển hình thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao, cạnh tranh toàn cầu; góp phần quan trọng cùng thành phố nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Trong giai đoạn phát triển mới, Khu Công nghệ Cao tập trung đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái của các tập đoàn đa quốc gia.

Đồng thời, Khu Công nghệ Cao đã huy động các nguồn lực trong nước về khoa học và công nghệ cao, hình thành một lực lượng sản xuất hiện đại. Từ đó kết hợp  hiệu quả giữa sản xuất kinh doanh với nghiên cứu, tiếp thu, chuyển giao, phát triển công nghệ cao, đào tạo nhân lực phục vụ cho công nghiệp công nghệ cao.

 

Nguyên Khởi
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email