Hướng dẫn cụ thể tại Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021

  • 18:54 ,29/05/2021

Thầy trò lớp 9/9 Trường THCS Lý Thánh Tông, Q.8, TP.HCM, đang ôn thi môn Anh văn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

Ngày 28/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có công văn số 1590/SGDĐT hướng dẫn cụ thể tại Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, TP Thủ Đức; Trưởng Điểm thi; Hiệu trưởng các trường THCS; Hiệu trưởng các trường làm Điểm thi; Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên khi thực hiện tổ chức tại Điểm thi cần chú ý thực hiện vấn đề cụ thể như sau:

1. Thời gian và công việc thống nhất : Cán bộ coi thi (CBCT): có mặt tại Điểm thi lúc 6 giờ 30 (buổi thi sáng) và 12 giờ 30 (buổi thi chiều).

Học sinh có mặt tại Điểm thi từ 7 giờ đến 7 giờ 30 (buổi thi sáng) và 13 giờ đến 13 giờ 30 (buổi thi chiều). Thí sinh di chuyển thẳng lên phòng thi, để vật dụng bên ngoài và vào ngồi đúng vị trí số báo danh đã được CBCT 2 đã ghi trước.

Các Điểm thi chủ động chuẩn bị Tờ khai y tế gửi cho Lãnh đạo Điểm thi, CBCT, nhân viên và học sinh thực hiện trong buổi sinh hoạt đầu. Việc khai báo y tế thực hiện theo từng ngày (vào buổi thi sáng), có thể thực hiện tại nhà, trước khi vào Điểm thi và nộp lại cho Trưởng Điểm thi. Nếu có các vấn đề sức khỏe phát sinh phải bổ sung khai báo y tế và báo ngay cho Trưởng Điểm thi để xử lí.

Yêu cầu Điểm thi sử dụng Hội trường hoặc phòng làm việc lớn nhất dùng làm nơi tập huấn coi thi, phân công coi thi, thu bài từng buổi thi. Đảm bảo đúng nguyên tắc 5K. Phòng làm việc, phòng tập huấn đảm bảo thông thoáng. Các nhóm công việc cần triển khai thực hiện ở các phòng tách biệt, phù hợp.

Luôn nhắc nhở việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên , đặc biệt là tại các thời điểm tiếp xúc: điểm danh, nhận đề thi, thu hồ sơ, nộp bài thi,...

Có thông tin phương án ra vào Điểm thi, việc phân luồng đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn, phòng chống dịch, ... cho phụ huynh và học sinh bằng các hình thức: thông bảo trên web của Điểm thi và web của trường có thí sinh dự thi, Thông tin gửi về cho thí sinh và phụ huynh, dán bảng trước cổng,... Thí sinh thi ở phòng thi dự phòng phải đảm bảo giãn cách theo quy định và Trưởng Điểm thi chú ý bổ sung các trang thiết bị phòng dịch. Việc nộp bài thực hiện chung với các bài của phòng mà thí sinh dự thi (các trường hợp đặc biệt báo cáo phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban coi thi Thành phố).

2. Hướng dẫn công việc ngày 01/6/2021:

Trong buổi này, Trưởng Điểm thi thực hiện các công việc: sinh hoạt Nội quy coi thi; triển khai phương án phòng chống dịch; kiểm tra hồ sơ thí sinh; kiểm tra cơ sở vật chất của Điểm thi và chuẩn bị hồ sơ cho buổi thi đầu; Sinh hoạt Nội quy thi, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn các quy định phân luồng, phòng chống dịch cho thí sinh. Hướng dẫn CBCT, nhân viên thực hiện khai báo y tế ngay thời điểm mới vào Điểm thi và nộp lại cho Trưởng Điểm thi.

a. Từ 07g30 đến 9g30: Trưởng Điểm thi cần chia thành các nhóm thực hiện riêng biệt các công việc như sau:

+ Nhóm kiểm tra hồ sơ thí sinh: 02 CBCT kiểm tra một nhóm phòng thi. Việc sinh hoạt nội dung kiểm tra và bố trí nơi kiểm tra được thực hiện tại các phòng riêng biệt. Nhóm này sau khi kiểm tra hồ sơ xong sẽ được tập huấn chuyên môn coi thi.

+ Nhóm tập huấn chuyên môn coi thi (có thể chia thành nhiều nhóm): trong các CBCT còn lại, Trưởng Điểm thi chia thành các nhóm để tổ chức tập huấn đảm bảo các nguyên tắc:

Bố trí ngồi trong phòng tập huấn đảm bảo giãn cách theo quy định.

Số lượng sinh hoạt một lần: ngoài các lãnh đạo sinh hoạt chuyên môn, số lượng CBCT không quá số phòng của Điểm thi. Nếu Điểm thi có ít phòng thi mà diện tích phòng tập huấn lớn, đảm bảo giãn cách theo quy định, Trưởng Điểm thi có thể chia thành 02 nhóm công việc kiểm tra hồ sơ thí sinh và tập huấn nghiệp vụ).

Trưởng Điểm thi có thể tách nhóm dự kiến thực hiện công tác thư ký thu bài không thực hiện sinh hoạt chuyên môn coi thi trong buổi này.

Trưởng Điểm thi có thể phân công dán tên CBCT khi thực hiện tập huấn chuyên môn để ngồi đúng vị trí.

+ Nhóm kiểm tra cơ sở vật chất và chuẩn bị hồ sơ cho buổi thi đầu (có thể thực hiện trong thời gian đầu hay từ 9g30)

b. Từ 9g30:

+ Đối với CBCT:

Nhóm kiểm tra hồ sơ sẽ được sinh hoạt chuyên môn coi thi.

Nhóm đã sinh hoạt chuyên môn coi thi sẽ được phân công lên phòng thi (1 CBCT/1 phòng) để thực hiện các công việc: Khai báo y tế thí sinh; Sinh hoạt Nội quy thi; Hướng dẫn phương án phân luồng, phòng chống dịch; Thực hiện kiểm tra thông tin thí sinh; Hướng dẫn các quy định về cách ghi giấy thi, giấy nháp, ...

+ Đối với thí sinh:

Khi vào Điểm thi sẽ được đo nhiệt độ, rửa tay khử khuẩn, được CBCT hoặc nhân viên hướng dẫn lên thẳng trên phòng thi và ngồi vào từng bàn riêng biệt trong phòng thi.

CBCT cho thực hiện khai báo y tế trong buổi đầu và hướng dẫn khai báo y tế cho các ngày thi sau (khai báo vào buổi thi sáng) và nếu có các vấn đề phát sinh thì khai bảo bổ sung.Các phòng thi nào sinh hoạt xong thì cho thí sinh ra về. Chú ý dặn dò kỹ thời gian có mặt tại Điểm thi (không cần thiết đến quá sớm) và phương án chia cổng ra vào (nếu có).

3. Công tác tổ chức các buổi thi ngày:

- Thí sinh vào Điểm thi và theo hướng dẫn di chuyển lên thẳng phòng thi, để vật dụng cá nhân bên ngoài theo quy định, vào phòng thi và ngồi vào đúng vị trí mà CBCT 2 đã ghi.

CBCT đến Điểm thi đúng thời gian quy định từng buổi, thực hiện điểm danh, gửi các vật dụng cá nhân và xem phân công để thực hiện các công việc:

 + Cán bộ giám sát (CBGS): lấy giấy thi, giấy nháp dự phòng và di chuyển lên các phòng giám sát.

+ CBCT 2: xem sơ đồ đánh số báo danh, nhận hồ sơ phòng thi, lên phòng thi. Việc đánh số báo danh trong phòng thi phải đảm bảo thực hiện trước 7g (buổi thi sáng) và 13g (buổi thi chiều) để thí sinh khi vào sẽ có vị trí ngồi cụ thể. Việc kiểm tra nhận diện thí sinh có thể được thực hiện sau khi thí sinh vào phòng thi. Thực hiện nhận khai báo y tế ở đầu các buổi thi sáng và nhận bổ sung ở các buổi thi chiều (nếu có).

+ CBCT 1: sau khi xem phân công thì di chuyển ra khu vực bên ngoài phòng làm việc và chỉ vào phòng làm việc khi có thông báo của Trưởng Điểm thi và các CBCT 2, CBGS đã di chuyển lên phòng thi.

+ Thư ký thu bài chỉ vào phòng làm việc sau khi CBCT 1 di chuyển lên phòng thi. - Việc sinh hoạt rút kinh nghiệm các buổi được thực hiện cho CBCT 1 trước khi nhận đề thi và thông qua thông tin gửi kèm hồ sơ các phòng thi.

- Việc thu bài trên phòng thi được thực hiện lần lượt từng thí sinh. Sau khi thu bài và kiểm tra thông tin, số lượng toàn phòng thi đầy đủ thì cho thí sinh lần lượt ra về. CBCT chú ý thí sinh không được tụ tập và ra về theo đúng hướng dẫn của Điểm thi.

- Việc thu bài tại phòng làm việc thực hiện theo đúng hướng dẫn nghiệp vụ coi thi: các bàn thu bài giãn cách, mỗi lần thu từng phòng, bố trí chỗ ngồi tách biệt theo nhóm thu bài cho các phòng thi xuống sau (chú ý phân công người điều phối theo thứ tự). Công tác thu bài phải chuẩn xác. Thu và niêm phong xong, CBCT có thể ra về.

- Không tổ chức tổng kết Điểm thi tập trung.

Để đảm bảo việc tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 nghiêm túc, an toàn và hiệu quả , Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các Điểm thi, thủ trưởng các đơn vị liên quan, cán bộ coi thi, nhân viên tham gia thực hiện đúng các quy định đã hướng dẫn.

Nguồn: Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email