Bộ Giáo dục và Đào tạo khởi động Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên năm 2023

  • 16:06 ,25/02/2023

​​​​​​​Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đã ký ban hành Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ (KH&CN) dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023.

Theo đó, mục đích của giải thưởng nhằm biểu dương thành tích xuất sắc, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời, khuyến khích cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên; Tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học ở các cơ sở GDĐH tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (tính đến ngày 30/6/2023). Thời gian nộp hồ sơ và bản điện tử Công văn tham gia Giải thưởng: từ ngày 20/5/2023 đến 17 giờ 00 ngày 30/6/2023. Địa điểm tổ chức Giải thưởng là Đại học Đà Nẵng.

Giải thưởng được tổ chức qua 2 vòng xét chọn: Tổ chức đánh giá đề tài, xét giải vòng sơ khảo: hoàn thành trước ngày 30/9/2023. Tổ chức đánh giá đề tài, xét giải vòng chung khảo; Tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng: hoàn thành trước ngày 15/12/2023.

Các cơ sở GDĐH có trách nhiệm tổ chức xét tặng giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên để gửi tham gia xét tặng Giải thưởng; Gửi đề tài nghiên cứu của sinh viên tham dự Giải thưởng đúng thời gian, đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại Thông tư 45.

Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học là Giải thưởng thường niên do Bộ GD&ĐT tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên và sự đóng góp của thầy, cô, giáo viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Thông qua giải thưởng này, hoạt động NCKH của SV được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời cũng là động lực tốt để các giảng viên tích cực định hướng, gợi mở cho sinh viên những hướng nghiên cứu có tính sáng tạo.

Công Chương
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email