Bộ GD-ĐT cho phép học sinh lớp 10 đổi môn học lựa chọn vào cuối năm

  • 10:55 ,11/01/2023

Học sinh lớp 10 được đổi môn tự chọn vào cuối năm học. Ảnh: PV/Vietnam+

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã đưa ra hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn cho bậc THPT, các học sinh sẽ được chuyển đổi tổ hợp mộn tự chọn vào cuối năm học.

 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa ký văn bản hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT. Trong văn bản nêu rõ trước tình hình thực tế hiện nay đối với năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông, Bộ GD&ĐT hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông. Theo Bộ GD-ĐT, việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định cho đến hết năm học lớp 12.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu học sinh có nguyện vọng được chuyển đổi môn học lựa chọn, cum chuyên đề học tập thì việc này sẽ được thực hiện vào cuối năm để đảm bảo kế hoạch giáo dục của nhà trường diễn ra theo đúng lộ trình, quy định về kiểm tra, đánh giá cũng như thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng. Đồng thời hiệu trưởng cần xem xét, quyết định cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường.

Năm học 2022 - 2023 là năm đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với bậc THPT. Ảnh: Hải Nguyễn/Lao Động.

Khi học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó (có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ) để đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

Song song với đó, nhà trường sẽ đưa ra các giải pháp tối ưu nhất để hỗ trợ các em học sinh bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng trong môn học mới chuyển đổi, cụm chuyên đề học tập mới. Ngoài ra cũng tiến hành việc kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của các em học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học để bảo đảm cho học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

PV
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email