Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch công bố mã QR vào hệ thống an toàn Covid-19

  • 20:25 ,18/05/2021

KHPTO - Bộ văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố đôn đốc thực hiện đánh giá an toàn Covid-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc; trong đó yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch công bố mã QR quét vào hệ thống an toàn Covid-19.

Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành yêu cầu tất cả cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia theo hướng dẫn của Bộ VH-TT&DL. Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch tạm ngừng hoạt động, không kinh doanh vẫn phải đăng ký và đánh dấu vào mục “Cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động” trên hệ thống. Các địa phương yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch công bố mã QR (mã QR được tạo ra trong tài khoản của mỗi đơn vị sau khi đăng ký vào hệ thống an toàn Covid-19 thành công) tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để khách du lịch có thể kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ và giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở lưu trú du lịch không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan có thẩm quyền; chỉ cho phép những cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo an toàn Covid-19 được đón và phục vụ khách.

Trước đó, để tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú du lịch, tháng 11/2020, Bộ VH-TT&DL đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở quản ly du lịch và các đơn vị liên quan yêu cầu bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 trên website http://safe.tourism.com.vn.

Theo báo cáo của Tổng cục du lịch, hiện nay 63/63 tỉnh, thành phố đã tham gia hệ thống này với khoảng gần 9.000/30.000 cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc (hơn 30% tổng số cơ sở lưu trú cả nước đang hoạt động và tạm dừng hoạt động) tự đánh giá an toàn. Và gần như toàn bộ những cơ sở lưu trú tham gia vào đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 đang hoạt động.

H.K
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email