Xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm trên kênh mương, sông hồ

  • 09:05 ,06/01/2020
KHPTO - GS.TS. Nguyễn Việt Anh, viện trưởng Viện khoa học và kỹ thuật môi trường đã thực hiện nghiên cứu “Hệ thống xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm kênh mương, sông hồ”, được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ độc quyền sáng chế.

Hệ thống xử lý nước thải có ưu điểm là đơn giản, có thể dễ dàng kiểm soát nước thải và nước mưa, dễ dàng tiếp cận các ngăn bể để hút bùn, nước chảy tràn bề mặt một cách linh hoạt.

Giải pháp đề cập đến hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cơ bản bao gồm: hố ga có song chắn rác và ngưỡng tràn để tách rác và nước mưa; ngăn lắng được nối vào đầu ra của hố ga, có miệng ống đưa nước thải vào ngăn lắng và miệng ống đưa nước thải ra khỏi ngăn lắng được đặt phía dưới mặt nước và phía trên đáy ngăn lắng các khoảng xác định; một đến ba ngăn lọc được nối vào đầu nước ra của ngăn lắng, ngăn lọc có ống đưa nước thải vào/ra ngăn lọc có miệng đưa nước thải vào được đặt ở vị trí thấp, còn miệng đưa nước thải ra được đặt ở vị trí cao, sao cho dòng nước thải chuyển động trong ngăn lọc theo chiều từ dưới lên trên; và một hoặc hai hào lọc được nối vào đầu nước ra của ngăn lọc, hào lọc cuối có thành bên được tạo các lỗ rỗng dọc theo thành và thông ra ngoài.

Theo tác giả sáng chế, hệ thống này có ưu điểm là nguyên lý xử lý nước thải đơn giản, có thể dễ dàng kiểm soát nước thải và nước mưa, dễ dàng tiếp cận các ngăn bể để hút bùn, nước chảy tràn bề mặt một cách linh hoạt. Đặc biệt là hệ thống này có chi phí xây dựng thấp, thời gian thi công ngắn, có thể sử dụng ngay các ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn để làm các ngăn xử lý của hệ thống.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email