Xét tặng giải thưởng về khoa học công nghệ danh giá nhất Việt Nam

  • 07:38 ,20/06/2020
KHPTO - Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) đợt 6 sẽ được bắt đầu xét tặng cấp cơ sở từ ngày 1/12/2020. Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc đã đề nghị các hội đồng xét tặng giải thưởng từ cấp cơ sở đến cấp bộ, ngành, địa phương cần lưu ý đối với thủ tục, hồ sơ bảo đảm theo đúng quy định tránh sai sót.

Giải thưởng Hồ ChíMinh là giải thưởng danh giá nhất tại Việt Nam hiện nay, dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, giáo dục, văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống… Giải thưởng xuất hiện nhiều gương mặt nổi tiếng trong nền KHCN Việt Nam như các giáo sư Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Đặng Văn Ngữ, Lương Đình Của… được vinh danh. Gần đây, các công trình khoa học tham gia xét tặng giải thưởng được tập trung trong giai đoạn đổi mới và xây dựng đất nước.

Theo bà Lê Ngân Giang, phó vụ trưởng Vụ thi đua - khen thưởng, có một số điểm mới, bổ sung sẽ được thực hiện trong đợt xét tặng giải thưởng đợt 6, cụ thể: mỗi một công trình chỉ được đăng ký một trong hai giải thưởng (Hồ ChíMinh hoặc Nhà nước); công trình đã được tặng Giải thưởng Hồ ChíMinh thì không được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước và ngược lại; những công trình trước đây đã tham gia và đoạt giải thưởng cấp bộ đều có thể đăng ký tham gia xét tặng; thời gian công trình được công bố hoặc ứng dụng thực tiễn ít nhất là 3 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 1 năm, tính từ thời điểm cơ quan chủ trì tổ chức xét tặng giải thưởng nhận hồ sơ công trình đề nghị xét tặng; công trình đề nghị xét tặng giải thưởng là kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phítừ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN theo quy định của pháp luật;…

Quy trình xét tặng giải thưởng được tiến hành ở 3 cấp: cơ sở; bộ ngành, địa phương; Nhà nước. Trong đó, đối với những công trình của tác giả không có cơ quan quản lý, thì Sở KH&CN các tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ và thành lập hội đồng xét tặng. Đồng thời, Sở KH&CN cần hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục tham gia xét tặng nếu được yêu cầu.

A.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email