Xây dựng thí điểm dữ liệu quy hoạch chi tiết 3 quận thuộc khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố

  • 10:00 ,04/03/2019
KHPTO - Trong thời gian qua, Sở quy hoạch - kiến trúc TP.HCM đã nghiên cứu các giải pháp mới, hiệu quả nhằm công bố, công khai thông tin quy hoạch đô thị.

Sở quy hoạch – kiến trúc đã phối hợp với Ngân hàng thế giới thực hiện chương trình hỗ trợ chính sách phát triển (DPO), xây dựng ứng dụng thông tin quy hoạch TP.HCM để thí điểm giải pháp công bố, công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất thuộc đồ án quy hoạch phân khu (QHPK) qua các ứng dụng web và điện thoại thông minh (ĐTTM). Sau một thời gian vận hành thử nghiệm, ứng dụng này đã được UBND.TP cho phép đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 30/11/2017 với các tính năng chính là cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng (QHSDD) đất thuộc đồ án QHPK dạng raster cho toàn thành phố và dạng vector cho khu vực Trung tâm hiện hữu 930ha và quận Thủ Đức.

Cũng trong năm 2017, Sở quy hoạch – kiến trúc đã được phê duyệt thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý trong công tác công bố, công khai công tác quy hoạch”. Dự án được phê duyệt thực hiện từ năm 2017 đến 2019. Đây là tiền đề quan trọng để Sở có thể phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch hoàn chỉnh để phục vụ cho công tác quản lý và công bố, công khai thông tin quy hoạch đô thị cho người dân.

Trong năm 2018, Sở quy hoạch – kiến trúc đã tiếp tục hoàn thiện và phát triển ứng dụng. Cụ thể, Sở đã tích hợp dữ liệu QHSDD dạng raster của quận 1, quận 12 và khu đô thị mới Thủ Thiêm vào ứng dụng. Sở cũng đã tiến hành thí điểm công bố nội dung quy hoạch cao độ nền (QHCDN) thuộc đồ án QHPK cho 13 quận trung tâm Thành phố. Đây là một nội dung quan trọng mà người dân cũng như doanh nghiệp thường quan tâm trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng cũng như chuẩn bị đầu tư. Bên cạnh đó, Sở cũng đã thay đổi giao diện ứng dụng, dựa trên những phản hồi, góp ý của người dùng để nâng cao hiệu quả của ứng dụng và nhận được những phản hồi tích cực.

Ứng dụng thông tin quy hoạch TP.HCM sau khi được đưa vào sử dụng đã đạt được những kết quả hết sức tích cực và nhận được nhiều phản hồi tốt từ người dân và doanh nghiệp, thể hiện qua các số liệu thống kê sau (tính đến hết ngày 31/01/2019):

-Số lượt tải ứng dụng trên ĐTTM: 178.198 lượt.

-Số người sử dụng ứng dụng web: 185.986 người.

-Số lượt sử dụng ứng dụng trên ĐTTM: 1.579.056 lượt.

-Số lượt sử dụng ứng dụng web: 440.413 lượt.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin quy hoạch đô thị chính xác cho người dân và doanh nghiệp, ứng dụng thông tin quy hoạch TP.HCM cũng đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn cũng như cải cách các thủ tục hành chính của Sở. Trong năm 2018, sau khi ứng dụng được đưa vào sử dụng, số lượng cấp chứng chỉ quy hoạch của Sở trong cả năm đã giảm xuống còn 14 hồ sơ. Điều này chứng tỏ ứng dụng đã trở thành một công cụ tra cứu thông tin quy hoạch đô thị mà người dân tin cậy, từ đó làm giảm số lượng hồ sơ đề nghị cung cấp chứng chỉ quy hoạch và giảm áp lực công việc cho cơ quan quản lý.

Trong năm 2019, Sở quy hoạch – kiến trúc TP.HCM dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện ứng dụng và tiếp tục xây dựng các cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị khác để công bố, công khai cho người dân và doanh nghiệp thông qua ứng dụng thông tin quy hoạch TP.HCM. Cụ thể, Sở sẽ hoàn thành cơ sở dữ liệu QHSDD và QHCDN dạng vector thuộc đồ án QHPK của toàn Thành phố. Bên cạnh đó, Sở sẽ xây dựng thí điểm dữ liệu quy hoạch chi tiết của ba quận thuộc khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố, là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

Bên cạnh các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đã được phê duyệt và đang triển khai, Sở quy hoạch – kiến trúc cũng sẽ xây dựng lộ trình dài hạn để xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch đầy đủ và tổng thể cho toàn thành phố. Các cơ sở dữ liệu này sẽ được tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung. góp phần vào công cuộc phát triển đô thị thông minh mà Thành phố đang thực hiện.

N.Hoa
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email