Windows Live Mail 2012

  • 08:44 ,08/10/2019
KHPTO - Trong bài "Thay thế Windows Essentials 2012 sau khi Microsoft hết hỗ trợ" (LBVMVT số 691) có nói thành phần Windows Live Mail của bộ ứng dụng này là cái cần thay thế nhất. Tuy nhiên đối với những người mà công việc chính gắn liền với một số lượng lớn email, có nhiều tài khoản email và đã dùng quen Live Mail thì việc chuyển sang một ứng dụng khác không phải là điều dễ dàng.

Điều may mắn là Windows Live Mail 2012 vẫn tiếp tục hoạt động được. Tuy nhiên điều không may là đối với account mail Microsoft thì lại không được hỗ trợ, trừ khi bạn chuyển nó sang dạng IMAP và SMTP thay vì POP3 (Live Mail vẫn hỗ trợ POP3 nhưng do server của Microsoft sử dụng giao thức riêng để truy cập hộp thư, mà giao thức này đã bị disable).

Lý Nhơn
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email