Vô tình

  • 09:02 ,06/07/2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Vô tình trở bước về vườn cũ
Gặp những tình xưa sáng dưới trăng
Vô tình gặp lại mùa thu ấy
Một lần đưa tiễn mãi xa xăm...
T.H.M.P
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email