Vĩnh biệt Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Giao

  • 22:11 ,10/01/2019

Anh đã ra đi mãi mãi rồi

Mây không bay nữa nước ngừng trôi

Bạn bè, đồng nghiệp bao thương tiếc

Dòng họ vợ con luống ngậm ngùi

                       x

                   x       x

Liên Hiệp từ nay vắng bóng Người

Đảng Đoàn đau đớn Bí thư ơi!

Còn đâu Chủ tịch nhiều tâm huyết

Nhà Giáo Nhân dân gương sáng ngời

                            x

                       x        x

Tận tụy, tận tâm suốt cuộc đời

Lái đò đưa trẻ chẳng hề ngơi

Dành nhiều công sức cho nghiên cứu

Đào tạo sinh viên rất tuyệt vời

                                x

                           x         x

Vật lý từ nay vắng bóng Anh

Một người Phó Hội sống chân thành

Một nhà khoa học giàu nhân cách

Kiến thức uyên thâm, rất nổi danh

                               x

                           x         x

Đôi dòng thương cảm tiễn đưa Anh

Yên nghỉ ngàn thu giấc mộng lành

Cực lạc Niết Bàn mong sớm đến

Bồng lai Tiên Cảnh ngắm trăng thanh.

 

                                      Võ Khắc Đế                  

                    Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Nguyễn Ngọc Giao.

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email