Vì sao không tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020?

  • 19:03 ,03/05/2020

KHPTO - Vì dịch bệnh Covid-19 mà kỳ thi THPT sẽ được tổ chức muộn hơn mọi năm, dự kiến vào tháng 8/2020; thời điểm này cả Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học đã có hiệu lực thi hành (Luật giáo dục đại học có hiệu lực từ 1/7/2019 và Luật giáo dục có hiệu lực từ 1/7/2020). Do vậy, sẽ không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm mà tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ, do bối cảnh của dịch bệnh Covid-19, kế hoạch năm học 2019 - 2020 đã phải điều chỉnh, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố tinh giản chương trình học kỳ 2 và triển khai dạy học qua Internet và trên truyền hình.

Lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT

Mục đích của kỳ thi tốt nghiệp THPT là: tổ chức an toàn, nghiêm túc, lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông từ đó điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học trong các nhà trường. Kết quả của kỳ thi cũng có thể được các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tựchủ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT dựkiến sẽ gồm 3 bài thi độc lập (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) và 2 bài thi tổng hợp khoa học tựnhiên (KHTN) và bài thi tổng hợp khoa học xã hội (KHXH). Trong đó: bài thi KHTN gồm tổ hợp của 3 môn vật lý, hóa học và sinh học; bài thi KHXH đối với thí sinh THPT gồm tổ hợp của 3 môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân; đối với thí sinh giáo dục thường xuyên gồm tổ hợp của 2 môn lịch sử, địa lý.

Thí sinh THPT phải thi 3 bài thi bắt buộc toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tựchọn KHTN hoặc KHXH; thí sinh giáo dục thường xuyên phải thi 2 bài thi bắt buộc toán, ngữ văn và 1 bài thi tựchọn KHTN hoặc KHXH.

Các bài thi toán, ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN); kết quả làm bài của thí sinh trên phiếu TLTN được chấm bằng phần mềm máy tính do Bộ GD&ĐT cung cấp; bài thi ngữ văn thi theo hình thức tựluận.

Mỗi bài thi tổng hợp được chấm chỉ với 1 đầu điểm (không có điểm các môn thành phần như đối với bài thi tổ hợp trong kỳ thi THPT quốc gia những năm trước đây).

Kỳ thi sẽ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là UBND tỉnh) chủ trì tổ chức. Bộ GD&ĐT chỉ đạo, UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi của địa phương mình bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế.

Các tỉnh sẽ thành lập hội đồng thi để tổ chức thi cho tất cả thí sinh. Hội đồng thi của tỉnh sẽ chịu trách nhiệm tổ chức tất cả các khâu của kỳ thi như: in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Đề thi năm nay sẽ như thế nào?

Theo thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, để đảm bảo tính khách quan, công bằng và mặt bằng chung trong đánh giá, xét công nhận tốt nghiệp, Bộ GD&ĐT xây dựng và cung cấp đề thi cho các địa phương để tổ chức thi tốt nghiệp cùng một thời điểm trong cả nước. Với bài thi trắc nghiệm, mỗi thí sinh trong mỗi phòng thi sẽ có một mã đề thi riêng. Đề thi sẽ dùng chung cho cả học sinh giáo dục THPT và học viên giáo dục thường xuyên.

Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12; phùhợp với nội dung tinh giản chương trình học kỳ 2 đã được Bộ GD&ĐT công bố; nội dung đề thi sẽ dễ hơn, độ phân hóa của đề thi cũng sẽ giảm đi so với các năm trước để phùhợp với mục đích của kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như điều kiện dạy học do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Kỳ thi sẽ sử dụng đề thi chung của bộ để đảm bảo thống nhất trong cả nước cùng một mặt bằng đánh giá chất lượng giáo dục sau 12 năm học ở cấp phổ thông, cũng như đảm bảo tính khách quan, công bằng trong đánh giá giữa các địa phương. Hơn nữa, chương trình giáo dục do bộ ban hành vì vậy việc bộ ra đề thi cũng phùhợp để đảm bảo đánh giá theo chuẩn đầu ra của chương trình.

Vì sao vẫn tổ chức kỳ thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT?

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng, việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là thực hiện đúng theo Luật giáo dục sửa đổi. Đặc biệt, việc tổ chức kỳ thi để đánh giá mặt bằng chung của giáo dục phổ thông toàn quốc. Việc đánh giá kết quả dạy và học qua kỳ thi tốt nghiệp THPT là kết quả đáng tin cậy để điều chỉnh chương trình cho phùhợp, nhất là khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Kỳ thi tổ chức với phương thức như đã nói cũng là cơ sở để giảm bớt tính cục bộ giữa các địa phương; làm căn cứ để phân loại, đánh giá chất lượng dạy, học giữa các trường trong từng địa phương và giữa các địa phương với nhau.

Hơn nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi cuối cùng ở bậc phổ thông. Việc tổ chức một kỳ thi để đánh giá chất lượng của giáo dục phổ thông là cần thiết, tạo động lực học tập tích cực cho học sinh (nếu không thi thì một bộ phận học sinh sẽ không học hoặc học không tích cực); kỳ thi cũng sẽ góp phần duy trì được nền nếp dạy, học trong các cơ sở giáo dục.

Tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng là yêu cầu đầu tiên, cao nhất đối với kỳ thi. Để thực hiện được cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trước hết, việc giao quyền tổ chức kỳ thi về cho địa phương phải gắn liền với việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương cũng như trách nhiệm của người phụ trách các khâu trong quy trình tổ chức kỳ thi. Cùng với đó, bộ tiếp tục chịu trách nhiệm ra đề thi, xây dựng những giải pháp kỹ thuật nhằm giám sát chất lượng, tính trung thực của kỳ thi như thực hiện mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; áp dụng thiết bị giám sát và công nghệthông tin để quản lý chặt chẽ đề thi, bài thi; tiếp tục tổ chức thi trắc nghiệm để hạn chế tối đa sựcan thiệp của con người vào các khâu coi thi và chấm thi.

Đặc biệt, năm nay, các tỉnh phải công khai phổ điểm thi, báo cáo toàn bộ điểm học bạ của các thí sinh qua hệthống dữ liệu điện tử. Bộ GD&ĐT sẽ lấy đó làm căn cứ đối sánh kết quả thi. Cuối cùng, sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi, cùng với đó là các chế tài nghiêm khắc để xử lý các gian lận nếu có.

ANH THƯ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email