Vết cắt

  • 00:26 ,07/07/2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPTO - Nhặt vào đêm câu hát
chạm lồng ngực đau khan
bên cuộc vui hiến tế
tôi chạm những phai tàn

em như một vết cắt
cứa nhẹ gót tháng năm
mùa rơi thành ký ức
khóc phủ dấu chân rằm

gọi mây ngày nắng lửa
tôi tựa những khoảng không
em qua miền mưa trắng
rót rơi cơn xoay mòng

muốn chạy qua hoài niệm
nhặt lại đời hồn nhiên
nơi cơn buồn biển động
em là đóa môi mềm

KAI HOÀNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email