Vệ sinh, khử trùng và tiêu độc để phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi

  • 10:59 ,07/06/2019

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPTO - Dịch tả heo châu Phi là dịch bệnh nguy hiểm, gây thiệt hại kinh tế lớn, hiện nay chưa có vaccin phòng bệnh, vì vậy công tác phòng chống dịch hết sức quan trọng, trong đó việc thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc là cấp thiết.

Nguyên tắc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc

- Vùng dịch (xã, phường/thị trấn nơi có ổ dịch): thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 1 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 3 lần/tuần trong 2 - 3 tuần tiếp theo.

- Vùng dịch nguy cơ cao (vùng bị dịch uy hiếp - phạm vi 3 km xung quanh ổ dịch): thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc liên tục 1 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 3 lần/tuần trong 2 - 3 tuần tiếp theo. Sử dụng các thuốc khử trùng phổ rộng và pha đúng tỷ lệ, thực hiện đúng biện pháp.

- Vùng đệm (phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch): thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc với tần suất 1 lần/tuần, liên tục trong vòng 1 tháng kể từ khi có ổ dịch.

- Người thực hiện khử trùng tiêu độc phải sửdụng bảo hộlao động phùhợp.

- Hóa chất sát trùng ít độc hại đối với người, vật nuôi, môi trường; phải phùhợp với đối tượng khử trùng tiêu độc; có tính sát trùng nhanh, mạnh, kéo dài, hoạt phổ rộng, tiêu diệt được nhiều loại mầm bệnh.

- Trước khi phun hóa chất sát trùng phải làm sạch đối tượng khửtrùng tiêu độc bằng biện pháp cơ học (quét dọn, cạo, cọrửa).

- Pha chếvàsửdụng hóa chất sát trùng theo hướng dẫn của nhàsản xuất, bảo đảm pha đúng nồng độ, phun đúng tỷlệtrên một đơn vịdiện tích.

Loại hóa chất sát trùng

- Hóa chất sát trùng trong danh mục thuốc thúy được phép lưu hành tại Việt Nam.

- Vôi bột, vôi tôi, nước vôi, xàphòng, nước tẩy rửa.

- Loại hóa chất sát trùng khác theo hướng dẫn của cơ quan quản lýchuyên ngành thú y địa phương.

Đối tượng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc

Các cơ sở chăn nuôi heo tập trung; hộ gia đình cóchăn nuôi heo; cơ sở sản xuất heo giống; cơ sở giết mổheo; cơ sở sơ chế, chế biến thịt heo và các sản phẩm thịt heo; chợ buôn bán heo và sản phẩm của heo; địa điểm thu gom heo và sản phẩm của heo để buôn bán, kinh doanh, nơi cách ly kiểm dịch heo và sản phẩm của heo; khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy heo và sản phẩm của heo nhiễm, nghi nhiễm mầm bệnh; khu vực thu gom, xử lýchất thải của heo; trạm, chốt kiểm dịch động vật, chốt kiểm soát ổ dịch; phương tiện vận chuyển heo và sản phẩm của heo.

Căn cứ đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương xác định khu vực có ổ dịch cũ, địa bàn cónguy cơ cao cần phải vệ sinh, khử trùng tiêu độc.

Tần suất thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng

- Đối với cơ sởchăn nuôi heo tập trung: đột xuất khi có yêu cầu hoặc định kỳvệsinh khu vực chăn nuôi, định kỳ thực hiện tiêu độc khử trùng theo lịch của cơ sở vàtheo các đợt phát động của địa phương.

- Hộ gia đình cóchăn nuôi heo: định kỳvệsinh khu vực chăn nuôi vàthực hiện tiêu độc khử trùng theo các đợt phát động của địa phương.

- Cơ sởsản xuất heo giống: định kỳ vệsinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi đợt xuất chuồng vàtheo các đợt phát động của địa phương.

- Cơ sởgiết mổheo: định kỳ vệsinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi ca giết mổheo.

- Cơ sởsơ chế, chếbiến thịt heo, sản phẩm thịt heo: định kỳ vệsinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất.

- Địa điểm thu gom, chợ buôn bán heo và sản phẩm của heo: vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực buôn bán heo và sản phẩm của heo sau mỗi phiên chợ. Nơi cách ly kiểm dịch heo phải định kỳ thực hiện vệ sinh và tiêu độc khử trùng ít nhất 1 lần trong tuần trong thời gian nuôi cách ly heo.

- Phương tiện vận chuyển heo và sản phẩm của heo: định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi lần vận chuyển.

- Khu vực chôn lấp, xửlý, tiêu hủy heo, sản phẩm của heo nhiễm, nghi nhiễm mầm bệnh; khu vực thu gom, xử lýchất thải của động vật: vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau khi hoàn thành việc xử lý, chôn lấp và theo các đợt phát động của địa phương.

- Trạm, chốt kiểm dịch động vật: vệsinh, tiêu độc khử trùng đối với phương tiện vận chuyển heo và sản phẩm của heo đi qua trạm kiểm dịch.

- Chốt kiểm soát ổ dịch: vệsinh, tiêu độc khử trùng hàng ngày đối với phương tiện vận chuyển đi qua chốt trong thời gian có dịch.

Trường hợp có dịch bệnh dịch tả heo châu Phi xảy ra trên địa bàn, cơ quan quản lýchuyên ngành thúy địa phương hướng dẫn cụ thể về đối tượng, tần suất vệ sinh, khử trùng tiêu độc trên địa bàn vùng có ổ dịch, vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp.

TS. HẠ THÚY HẠNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email