Ứng dụng công nghệ trong quản lý hướng dẫn viên du lịch

  • 21:23 ,24/06/2018

KHPTO - Tổng cục du lịch (Bộ văn hóa, thể thao và du lịch) đã nâng cấp, bổ sung và vận hành cơ sở dữ liệu trực tuyến hướng dẫn viên du lịch Việt Nam với giao diện mới tại địa chỉ www.huongdanvien.vn.

Sau một thập kỷ hoạt động, Tổng cục du lịch đã tiến hành nâng cấp cơ sở dữ liệu trực tuyến hướng dẫn viên du lịch, trong đó có thiết kế, xây dựng mới hệ thống cơ sở dữ liệu hướng dẫn viên tại điểm, hệ thống cơ sở dữ liệu mã QR gắn với từng hướng dẫn viên được cấp thẻ. Đồng thời, hệ thống được bổ sung nhiều tính năng mới như bảo mật thông tin của hướng dẫn viên thông qua ứng dụng công nghệ mã QR; điều chỉnh giao diện phù hợp với phương tiện sử dụng (điện thoại thông minh); kết nối, tích hợp thông tin với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch để kiểm tra điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên; điều chỉnh tính năng cơ sở dữ liệu các cơ sở đào tạo tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; tra cứu, tổng hợp, thống kê đội ngũ hướng dẫn viên…

Sau khi hoàn thiện nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu, Tổng cục du lịch đã tập huấn cho các cán bộ, chuyên viên (điện thoại thông minh); kết nối, tích hợp thông tin với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch để kiểm tra điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên; điều chỉnh tính năng cơ sở dữ liệu các cơ sở đào tạo tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; tra cứu, tổng hợp, thống kê đội ngũ hướng dẫn viên…

Sau khi hoàn thiện nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu, Tổng cục du lịch đã tập huấn cho các cán bộ, chuyên viên trực tiếp quản lý hướng dẫn viên của các Sở du lịch, Sở văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn quốc nhằm hướng dẫn cách sử dụng, thống nhất cách quản lý thông tin trên phần mềm quản lý hướng dẫn viên trực tuyến.

Việc nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến hướng dẫn viên du lịch Việt Nam cũng nhằm đáp ứng yêu cầu của Luật du lịch 2017 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Luật du lịch 2017 đã cập nhật nhiều quy định mới liên quan đến hướng dẫn viên, trong đó có phân loại đội ngũ, điều kiện cấp thẻ hành nghề, điều kiện hành nghề…

MINH KHÂM
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email