Ứng dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp

  • 15:09 ,02/12/2019

KHPTO - TP.HCM triển khai hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình nông thôn mới, vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, quản lý thông tin đất và sử dụng đất cho nông lâm nghiệp và thủy sản, giống cây nông nghiệp, phân bón.

Thông tin thị trường, xuất nhập khẩu hàng hóa nông lâm thủy sản; giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi. Thông tin chăn nuôi tại địa phương, dịch bệnh và diễn biến dịch bệnh, công tác tiêm phòng dịch trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Quản lý tàu cá và sổ nhật ký đánh cá, hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quản lý thông tin sâu bệnh, dịch bệnh, công tác phòng bệnh trên cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp. Hệ thống quản lý nông nghiệp thông minh, phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý đào tạo nghề.

Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dịch bệnh (xây dựng bản đồ dịch tễ quản lý dịch bệnh); công nghệ cảm biến trong cảnh báo và kiểm soát ô nhiễm môi trường chăn nuôi, cơ sở giết mổ; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi; nâng cao năng lực, trình độ cán bộ kỹ thuật trong ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ cao (TOF) liên quan lĩnh vực chăn nuôi và thú y.

Người dân xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM, chăm sóc hoa mai.
ĐỨC AN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email