Ứng dụng cơ giới hóa trồng rau an toàn

  • 15:00 ,02/12/2019

KHPTO - TP.HCM đang đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất rau an toàn. Thành phố có chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, theo đó khuyến khích mở rộng các mô hình trồng rau trong nhà lưới, nhà màng có đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, phun sương tự động. Mô hình trồng rau thủy canh, khí canh đối với một số chủng loại rau ăn lá. Khuyến khích ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân thông qua hệ thống dây dẫn giúp cây hấp thụ tối đa lượng dinh dưỡng cung cấp.

Ứng dụng phần mềm giám sát và điều khiển môi trường canh tác (nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng); ứng dụng một số mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh (sử dụng màn hình LCD hoặc smartphone thông qua kết nối Internet) tự động điều khiển môi trường tương thích với chu trình sinh trưởng của cây trồng.

Đối với diện tích sản xuất ngoài đồng ruộng, thành phố khuyến khích đầu tư các hệ thống tưới phun sương tự động hoặc bán tự động nhằm tiết kiệm lượng nước tưới và công lao động. Tăng cường việc sử dụng bình phun thuốc bảo vệ thực vật có động cơ đeo vai hoặc di động chất lượng cao có độ khuếch tán nhỏ để tăng hiệu quả sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và giảm ô nhiễm môi trường.

Cải tiến phương tiện, dụng cụ thu hái đảm bảo chất lượng sản phẩm trước thu hoạch. Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng phục vụ vận chuyển sản phẩm. Xây dựng nhà sơ chế tại các vùng sản xuất tập trung, trung bình 1 nhà sơ chế/hợp tác xã. Sử dụng máy móc, dây chuyền xử lý, đóng gói sản phẩm, bảo quản trong các kho mát; ứng dụng công nghệ chiếu xạ, xử lý nhiệt đối với một số loại rau xuất khẩu.

THANH AN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email