Ứng dụng card xử lý đồ họa trong nghiên cứu

  • 11:15 ,22/10/2017

KHPTO - Các phòng thí nghiệm như Trung tâm công nghệ hình ảnh Úc tại Trường ĐH Adelaide đang nghiên cứu việc nhận dạng và hiển thị trực quan tiên tiến các vật thể 3D đối với các ứng dụng như quét 3D, thực tế ảo tăng cường (AR), robot và xe tự hành, nhờ sự giúp đỡ của các bộ tăng tốc xử lý đồ họa Nvidia Tesla GPU.

Mục tiêu cuối cùng của những nghiên cứu này là để tạo ra các hệ thống tự học có thể thu thập và phân tích khung cảnh tự động, các hệ thống học không có giám sát có thể áp dụng với ngành y tế.

Nghiên cứu được hiện thực hóa bởi siêu máy tính của đại học Phoenix từ năm 2016, dựa trên công nghệ của Lenovo và được tăng cường sức mạnh bởi bộ tăng tốc xử lý đồ họa Nvidia Tesla GPU để giảm thời gian chờ đợi.

C.K.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email