Tuyển sinh ngành nông nghiệp công nghệ cao

  • 10:16 ,03/05/2020
KHPTO - Năm 2020, Đại học Huế sẽ tuyển sinh ngành mới: nông nghiệp công nghệ cao, đây là ngành đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xu hướng tất yếu nâng cao sức cạnh tranh cho sản xuất nông sản tại Việt Nam.

Ngành nông nghiệp công nghệ cao là một trong 5 ngành thuộc khoa học nông nghiệp: nông nghiệp, nông học, bảo vệ thực vật, khoa học cây trồng, công nghệ rau hoa quả và cảnh quan.

Học ngành nông nghiệp công nghệ cao, sinh viên ra trường sẽ nhận được bằng kỹ sư và cũng có thể trở thành các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, quản lý tại các cơ quan có liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao... Có thể làm việc trong các trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao; các phòng thí nghiệm chuyên phân tích về các sản phẩm trong nông nghiệp; khởi nghiệp về các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; có khả năng làm việc trong các công ty sản xuất giống cây trồng dịch vụ khoa học nông nghiệp; kỹ sư điều hành sản xuất, quản lý và đảm bảo chất lượng nông sản tại các nhà máy...

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc ở các trung tâm kiểm nghiệm, cơ quan nghiên cứu về công nghệ sản xuất thực phẩm an toàn; làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học ứng dụng của các ngành (bộ, sở, phòng...); có thể nghiên cứu giảng dạy ở các viện, trường có liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao. Nhóm ngành trồng trọt và nông nghiệp công nghệ cao dự kiến xét tuyển 230 chỉ tiêu.

N. HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email