Tượng đá vũ nữ Trà Kiệu

  • 21:09 ,18/05/2019

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Chào em vũ nữ Chăm pa
Đôi tay như lụa mượt mà khói sương
Thời gian khoác áo trầm hương
Đá vô tri hóa vô thường lung linh.
Nghiêng nghiêng điệu múa cung đình
Ngực trần đón nắng bình minh
Xuân trào...
Môi cười khát vọng trăng sao
Đây hồn Trà Kiệu tạc vào tháng năm...
THANH TRẮC NGUYỄN VĂN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email