Tuần lễ triển lãm các tài liệu quý về ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

  • 08:59 ,03/02/2020

KHPTO - Ngày 2/2/2020, Sở thông tin và truyền thông TP.HCM đã phối hợp với các nhà xuất bản Trẻ, tổng hợp TP.HCM, văn hóa - văn nghệ TP.HCM và Công ty đường sách TP.HCM, chi nhánh Nhà xuất bản chính trị quốc gia, cùng các đơn vị tại đường sách TP.HCM khai mạc “Tuần lễ hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)”. Chương trình diễn ra từ ngày 2 - 9/2/2020 tại đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, quận 1).

Hoạt động này nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc đến với người dân, nhất là thế hệ trẻ, thông qua các ấn phẩm, tài liệu cùng các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tác phẩm.

Triển lãm trưng bày sách - tủ sách di sản Hồ Chí Minh, giới thiệu các tác phẩm về xây dựng Đảng, về Đảng bộ TP.HCM từ khi có Đảng lãnh đạo; trưng bày, triển lãm tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam; trưng bày, triển lãm ảnh tư liệu về Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn - TP.HCM.

Đặc biệt, có một số tài liệu lần đầu được công bố rộng rãi tại triển lãm này, như tài liệu về các tổ chức bí mật của các đảng chính trị chống Pháp ở Nam kỳ, các văn bản xử án các nhà yêu nước Việt Nam chống Pháp, các cuộc đàn áp, các cuộc đấu tranh thời chống Mỹ.

Triển lãm có 4 phần nội dung: giai đoạn Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1920 - 1930); giai đoạn Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); giai đoạn Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954); giai đoạn Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975).

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước ngoặt to lớn trên con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, vì mục tiêu độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chín mươi năm qua, vượt bao hy sinh, thử thách, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, mà đỉnh cao là cuộc cách mạng tháng tám năm 1945, đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Với những ý nghĩa to lớn đó, “Tuần lễ hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam” sẽ góp phần giáo dục tinh thần thế hệ trẻ nhớ đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người tổ chức, sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, nhớ ơn những thành quả đấu tranh của thế hệ đi trước, các lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc; ôn lại những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu, những bài học kinh nghiệm của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 90 năm qua, nhất là hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.

Buổi giao lưu và giới thiệu bộ sách “Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ thứ 19 đến Cách mạng tháng Tám” của GS. Trần Văn Giàu đã diễn ra trong ngày khai mạc triển lãm. PGS.TS. Hà Minh Hồng (nguyên trưởng khoa lịch sử Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM), ThS. Nguyễn Võ Cường (trưởng phòng lý luận chính trị - lịch sử Đảng của Ban tuyên giáo Thành ủy) đã chủ trì buổi giao lưu này.

Một số hình ảnh tại sự kiện khai mạc triển lãm:

 
 
 
TÔN GIA QUYỀN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email