Tư vấn tâm lý cho học sinh và phòng, chống bạo lực học đường

  • 10:12 ,12/11/2017
KHPTO - Theo nhận định của Bộ giáo dục và đào tạo, bên cạnh những mặt tích cực, dưới tác động của cơ chế thị trường, những ảnh hưởng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, một bộ phận thanh niên, sinh viên có biểu hiện sa sút về đạo đức, lối sống, thiếu trung thực, lười lao động, thích hưởng thụ; số ít còn rơi vào tình trạng cờ bạc, rượu bia, game, đặc biệt là nghiện điện thoại di động, đam mê với cuộc sống ảo. Tình trạng bạo lực học đường vẫn xảy ra.
Một bộ phận học sinh, sinh viên vẫn chưa nhận thức được đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của mình.
Trong 2 năm qua, Bộ giáo dục và đào tạo đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn quốc triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong kế hoạch tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Cụ thể, đã ban hành các văn bản hướng dẫn các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, đào tạo triển khai đề án; tổ chức hội thảo xây dựng môi trường văn hóa học đường, chú trọng xây dựng và thực hành quy tắc ứng xử, thống nhất hệ thống khẩu hiệu sử dụng trong các nhà trường; quy định việc tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; thực hiện và duy trì việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ...
Các sở giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giảng dạy chính khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và tạo môi trường sư phạm thân thiện, tích cực, an toàn để trẻ em, học sinh tạo thói quen tốt, hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống tốt, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên cốt cán về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV, cán bộ Đoàn, Đội...
Trong năm học 2017-2018, khối các sở, cơ sở giáo dục xác định các nhiệm vụ như tăng cường các nguồn lực, tham mưu, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác chính trị tư tưởng và công tác HSSV; tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo hướng sinh động, mềm dẻo, có thực tiễn và liên thông từng cấp học, trình độ đào tạo...
Thời gian tới, khối đại học đã xác định 10 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tăng cường tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên trong các nhà trường; xây dựng mạng lưới và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên về công tác chính trị, tư tưởng và công tác HSSV tại các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở đào tạo...
Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy kiểm tra, đánh giá các môn đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên trong chương trình giáo dục hiện hành, triển khai giảng dạy bộ tài liệu hướng dẫn “Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học” ở các cấp học phổ thông.
Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống thông qua hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các phong trào thi đua cho học sinh, sinh viên với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với trình độ của học sinh theo từng chủ đề, thời gian cụ thể... Tổ chức giờ học linh hoạt gắn thực tế, gần gũi với cuộc sống.
Trong quá trình triển khai xây dựng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT đặc biệt chú trọng tới nội dung môn học đạo đức và giáo dục công dân và việc giảng dạy đạo đức, lối sống thông qua việc giáo dục chuyển đổi hành vi, trải nghiệm cho học sinh.
Nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, Bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn các sở GD&ĐT chủ động tham mưu đề xuất với chính quyền cơ sở, ngành công an và các lực lượng xã hội ở địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống bạo lực học đường theo từng năm học và thời điểm cụ thể. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.
Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông, chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021.
N.Hoa
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email