Tự động phát lại video YouTube

  • 06:04 ,13/09/2017
KHPT - LBVMVT số 634 có chỉ cách để tự động phát lại liên tục một video clip trên YouTube bằng ListenOnRepeat. Còn nếu muốn tự động phát lại liên tục nhiều videocclip thì sao? Bạn có thể áp dụng cách sau đây, thực hiện bằng chính các công cụ của YouTube và yêu cầu bạn phải có một tài khoản của Google (như Gmail) để đăng nhập:

- Đăng nhập YouTube, chọn mở một video muốn xem.

- Dưới video này, cùng hàng với nút Like, bạn sẽ thấy có 3 nút: More, Share và Add to. Click vào Add to. Xuất hiện hộp "Enter new playlist name". Bạn đặt tên cho playlist rồi click vào Create playlist.

- Để thêm những video khác vào, tìm mở video đó và click vào Add to, click vào tên playlist mà bạn đã đặt lúc nãy. Cứ làm như thế cho đến khi đủ các video mà bạn muốn xem.

- Click vào hình đại diện của bạn ở góc trên bên phải màn hình để mở menu xổ xuống. Click vào Video Manager để được đưa sang một trang mới. Tại đây, click vào Playlists ở bên trái màn hình, click tiếp vào nút Edit nằm bên phải playlist. Trang Edit hiện ra. Tại đây bạn có thể xóa bớt, sắp xếp lại thứ tự các video. Sau khi xong, bấm vào nút Done (màu xanh, ở phía trên, bên phải).

- Trong màn hình tiếp theo, bạn sẽ thấy nút Play all. Để danh sách được tự động phát lại liên tục, bấm vào nút có mũi tên cuộn lại (hiện ra chữ Autoplay khi đưa con trỏ vào đó) nằm ở góc trên bên mặt của bất kỳ video nào trong danh sách.

Lê Minh

Ý kiến của bạn

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email