Trường đại học tự chủ tuyển sinh

  • 12:52 ,17/05/2020
KHPTO - Theo bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ, năm nay, công tác tuyển sinh được các cơ sở giáo dục đại học triển khai theo tinh thần tự chủ, đúng quy định của Luật giáo dục đại học, với các phương thức tuyển sinh khác nhau như sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học THPT (học bạ), phỏng vấn, kiểm tra... hoặc bổ sung các cách đánh giá khác để tuyển sinh cho phù hợp.

Hình thức thi giữ ổn định như năm 2019 với 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Mỗi bài thi tổ hợp có điểm toàn bài để xét công nhận tốt nghiệp THPT và điểm các môn thành phần để hỗ trợ khai thác sử dụng kết quả thi để tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày với 4 buổi thi. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, phù hợp với nội dung tinh giản chương trình đã được Bộ GD&ĐT công bố. Bộ GD&ĐT xây dựng và cung cấp đề thi cho các địa phương để tổ chức thi đồng loạt cùng một thời điểm trong cả nước nhằm đảm bảo mặt bằng chất lượng chung trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các địa phương tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo, bảo đảm an toàn, nghiêm túc. Bộ GD&ĐT ban hành quy chế và hướng dẫn công tác thi; xây dựng, cung cấp các phần mềm ứng dụng, bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin cho các khâu tổ chức thi và sử dụng kết quả thi. Các phần mềm được thiết kế đảm bảo an toàn, bảo mật, phục vụ tốt nhất cho quá trình tổ chức thi và sử dụng kết quả thi.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện quy chế thi trong tất cả các khâu của kỳ thi tại địa phương. Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định và cử các đoàn do thanh tra tỉnh/thành phố chủ trì đến làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thực hiện quy chế thi trong tất cả các khâu của kỳ thi tại địa phương. Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh ra quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế thi trong tất cả các khâu của kỳ thi tại hội đồng thi.

Kết quả kỳ thi được các Sở GD&ĐT dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và được cụ thể hóa trong quy chế thi. Học sinh học hết chương trình nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng trường THPT, hoặc giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT theo quy định của Luật giáo dục 2019.

N. HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email