Trường đại học công nghệ thông tin đào tạo ngành thương mại điện tử

  • 10:54 ,07/02/2018
KHPTO - Đại học quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) đã quyết định giao nhiệm vụ cho Trường ĐH công nghệ thông tin đào tạo thí điểm trình độ đại học hệ chính quy ngành thương mại điện tử với mã ngành 7340122.

Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của ngành này thuộc tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy do trường đề xuất trên cơ sở các điều kiện bảo đảm chất lượng được giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt.

Trường đại học công nghệ thông tin được giao thí điểm tuyển sinh từ khóa tuyển sinh năm 2018. Sau đó, trường tổ chức tổng kết, đánh giá và báo cáo ĐHQG-HCM xem xét giao nhiệm vụ đào tạo chính thức.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email