Trưng bày chuyên đề đặc biệt “Ngày độc lập 2/9”

  • 10:21 ,26/08/2020

Đại biểu tham quan triển lãm trong sáng khai mạc.

KHPTO - Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2020) Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề mang tên “Ngày độc lập 2/9” tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đây là hoạt động văn hóa góp phần kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và mừng Quốc khánh 2/9. Tiếp tục khẳng định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Trưng bày “Ngày độc lập 2/9” được chia thành 2 phần: Sức mạnh dân tộc và Ngày độc lập 2/9.

Ở phần 1, Sức mạnh dân tộc tập trung giới thiệu những nội dung như: Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước ngày 28/1/1941 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, tháng 5/1941 đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước của dân tộc để xây dựng khối đoàn kết toàn dân để thực hiện nhiệm vụ cách mạng… cùng với quá trình chuẩn bị lực lượng về mọi mặt, khi thời cơ đến, Đảng đã phát động toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền; Đại hội Quốc dân Tân Trào (16/8/1945) nhất trí tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước; khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong cả nước; sự kiện Vua Bảo Đại thoái vị (30/8/1945), chế độ phong kiến tồn tại trên đất nước ta hàng ngàn năm bị xóa bỏ.

Phần 2: Ngày độc lập 2/9, gồm những hiện vật, tài liệu thể hiện sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945) khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Việt Nam dân chủ cộng hòa thành quả của Cách mạng tháng Tám: Nhà nước dân chủ nhân dân; Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946; Quốc hội thông qua Hiến pháp 1946; và ký ức về Ngày độc lập qua những câu chuyện kể, hồi ức của các nhân chứng lịch sử.

Những hiện vật tiêu biểu của phần này gồm hình ảnh Lễ độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Quốc kỳ, Quốc ca, Hiến pháp, sưu tập tiền Việt Nam dân chủ cộng hòa (giấy bạc Cụ Hồ)...Đặc biệt, lần đầu tiên, tại trưng bày giới thiệu hai cuốn sổ tay ghi chép các công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 2/9 đến 17/10/1945.

T.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email