Trồng rừng, hướng tới một tương lai bền vững

  • 16:00 ,08/06/2022

Hoạt động trồng rừng. Ảnh: T. My

KHPTO - Thực hiện cam kết tham gia chống biến đổi khí hậu, Manulife Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm bảo tồn thiên nhiên GAIA, tiếp tục mang đến những chiến dịch sáng tạo đồng hành cùng khách hàng nhằm thúc đẩy một tương lai bền vững cho người dân Việt Nam, cụ thể là hoạt động trồng rừng.

Tính đến nay, Manulife Việt Nam cùng với Trung tâm bảo tồn thiên nhiên GAIA, đã giúp trồng được hơn 7.000 cây phủ xanh hơn 7 hecta rừng trong chuỗi chương trình khuyến khích khách hàng cùng trồng rừng.

Bên cạnh đó, chiến dịch tiếp theo được phát động từ ngày 12/6 đến cuối tháng 9/2022, có tên “Mỗi email một rừng cây”, đây là hoạt động khuyến khích khách hàng của Manulife Việt Nam nhận các thông tin và liên lạc thông qua hình thức số hóa, thay thế cho hình thức thư giấy truyền thống.

Cụ thể, sẽ chuyển đổi 22.000 khách hàng đăng ký mới và cập nhật địa chỉ email trong thời gian chương trình, để đóng góp 2.200 cây gỗ bản địa tại vườn quốc gia Bến En của tỉnh Thanh Hóa.

Theo Trung tâm bảo tồn thiên nhiên GAIA, mỗi hecta rừng mới trồng có thể hấp thụ từ 99 - 123,2 tấn CO2 mỗi năm. Do vậy, chương trình trồng rừng đặc biệt của Manulife không chỉ giúp giảm tác động của biến đổi khí hậu mà còn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

“Sự hợp tác với Manulife Việt Nam trong chuỗi chương trình khuyến khích khách hàng cùng trồng rừng là bước tiến đáng tự hào trên hành trình giảm thiểu phát thải khí nhà kính và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường ở Việt Nam”, bà Đỗ Thị Thanh Huyền - nhà sáng lập Trung tâm bảo tồn thiên nhiên GAIA, chia sẻ.  

Kể từ năm 2017, Manulife Việt Nam đã có những đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng công nghệ và năng lực số hóa. Những giải pháp trực tuyến như ePayment, eClaims, ePOS, ePolicy, MaxX D, ManulifeMOVE và cổng thông tin dịch vụ khách hàng ManuConnect đã mang tới những tiện dụng cho khách hàng và tư vấn viên.

Khách hàng tham gia vào chương trình có thể theo dõi tiến trình trồng và sự phát triển của cây trong vòng 4 năm tới.

MAI THY
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email