Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển”

  • 07:22 ,03/05/2021

KHPTO - Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ, TP.HCM, Cục chính trị Quân khu 7 tổ chức triển lãm “Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển”. Triển lãm diễn ra đến hết tháng 5/2021.

Triển lãm giới thiệu hơn 200 hình ảnh và tư liệu với 3 chủ đề: “Bác Hồ với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên”; “Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường lịch sử”; “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 sống và làm theo hiến pháp và pháp luật”.

Triển lãm trưng bày các hình ảnh, tài liệu liên quan đến lịch sử hình thành Quốc hội Việt Nam; cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946; chặng đường 75 năm thành lập và phát triển của Quốc hội với tư cách là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời, phát triển của Quốc hội Việt Nam. Giới thiệu các tài liệu liên quan đến các quy định của hiến pháp, pháp luật đối với Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp cũng như các quy định về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu đến khán giả các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong quá trình góp phần tham gia chuẩn bị, tổ chức các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn Quân khu.

Triển lãm giúp cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và khách tham quan nhận thức sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời nắm rõ về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Từ đó, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn Quân khu 7, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ công dân, góp phần tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

T.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email